Automatyka Przełączania Zasilań

Rodzina mikroprocesorowych automatów AZRS, produkowana przez nas wspólnie z PUE Energotest Sp. z o.o., przeznaczona jest do pracy w rozdzielniach SN i NN zasilających ważne odbiory silnikowe lub niesilnikowe, mające istotny wpływ na procesy technologiczne. Automaty te skonstruowane w oparciu o sterowniki dedykowane opracowane i produkowane w naszej firmie znajdują zastosowanie zarówno w układach z rezerwą jawną (AZRS-2), jak i utajoną (AZRS-3). Wyposażenie ich w panel czołowy z 7" ekranem dotykowym LCD, na którym umieszczono synoptykę rozdzielni pozwoliło na prezentację informacji o wartościach napięć i wykonanych przełączeniach. Przyjazne w obsłudze graficzne menu daje dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.


 

Podstawowe cechy automatów AZRS:

 • dokonywanie przełączeń quasi synchronicznych (QS),

 • dokonywanie przełączeń w cyklu SZR wolne, SZR szybkie, SZR od skokowego obniżenia napięcia, SZR w dowolnym kierunku,

 • dokonywanie przełączeń w cyklu PPZ synchroniczne i wolne,

 • dokonywanie przełączeń w cyklu SPP realizowane samoczynnie po wykonaniu SZR i odbudowaniu się napięcia zasilania podstawowego rozdzielni,

 • pobudzanie automatyki odciążania,

 • pełna kontrola pracy automatu na ekranie LCD pełniącego funkcje informacyjne o stanie pracy rozdzielni oraz nastawcze dla automatu,

 • pełna współpraca automatu z systemem komputerowym poprzez zastosowanie różnorodnych portów i protokołów komunikacyjnych w tym IEC 61850,

 • dwa zestawy nastaw parametrów decyzyjnych,

 • dowolna deklaracja zasilania podstawowego rozdzielni,

 • dodatkowe niezależne człony kontroli napięcia na szynach.

 • rejestracja zakłóceń i zdarzeń,

 • testowanie wewnętrzne.


Zalety automatów:

 • nowoczesność i różnorodność wersji wykonań,

 • dokonywanie przełączeń w cyklach QS, SZR, PPZ, SPP,

 • informowanie obsługi o aktualnym sposobie zasilania rozdzielni, dzięki zastosowaniu graficznej tablicy synoptycznej,

 • możliwość zmiany nastaw automatu na obiekcie dzięki dotykowemu ekranowi LCD,

 • duża ilość funkcji dodatkowych: wizualizacja, pomiary i komunikaty, rejestracja wartości chwilowych i kryterialnych oraz zdarzeń,

 • współpraca z systemem sterowania poprzez różnorodność portów i protokołów komunikacyjnych w tym IEC 61850,

 • autonomiczność (układy wejścia i wyjścia są bezpośrednio przystosowane do podłączenia sygnałów obiektowych, bez potrzeby stosowania np. separatorów),

 • możliwość zasilania pomocniczych obwodów wejściowych i wyjściowych napięciem stałym lub przemiennych o wartości wybranej z zakresu 24 do 220V,

 • duża odporność na zakłócenia w obwodach wejściowych,

 • testowanie wewnętrzne,

 • niezawodność działania,

 • możliwość zastosowania w każdej rozdzielni,

 • niewielkie wymiary.

 

Około 1000 automatów AZRS znalazło zastosowanie niemal we wszystkich krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w wielu zakładach przemysłowych.

W sprawie zapytań ofertowych, zamówień i zakupów prosimy zwracać się do firmy ENERGOTEST Sp. z o.o. w Gliwicach.

Lp. Parametr Wartość
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE POMIAROWE
1. Znamionowe napięcie pomiarowe 100 V AC
2. Wytrzymałość 1.5 Un
3. Wytrzymałość cieplna 10 sekundowa 2.5 Un
4. Znamionowy pobór mocy < 0.3 VA
CZĘSTOTLIWOŚĆ
5. Częstotliwość znamionowa 50 Hz
6. Dopuszczalny zakres zmian częstotliwości 45 ... 55 Hz
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE POMOCNICZE
7. Znamionowe napięcie pomocnicze 24...220 V DC lub
24...230 V AC
8. Zakres roboczy pomocniczego napięcia zasil. 0.8...1.1 Upn
9. Dopuszczalna górna wartość zakresu napięcia pomocniczego 1.3 Upn (trwale)
10. Pobór mocy zasilacza < 8 W
11. Całkowity pobór mocy z obwodu napięcia pomocniczego < 15 W
CZŁONY NAPIĘCIOWE
12. Uchyb gwarantowany podziałki nastawczej członów napięciowych dla nast. > 40 V ± 2.5 %
13. Uchyb gwarantowany podziałki nastawczej członów napięciowych dla pozostałych nastawień ± 1 V
14. Współczynnik powrotu członów nadnapięciowych > 0.97
15. Współczynnik powrotu członów podnapięciowych < 1.03
16. Uchyb członów napięciowych dla częstotliwości 30...45 Hz ± 5 %
CZŁONY CZASOWE
17. Uchyb gwarantowany podziałki członów czasowych dla nastawień mniejszych od 1 s ± 25 ms
18. Uchyb gwarantowany podziałki członów czasowych dlapozostałych nastawień ± 2.5 %
OBCIĄŻALNOŚĆ ZE STYKÓW
19. Prąd obciążenia ciągłego 5 A
20. Moc łączenia dla prądu stałego przy T=40 ms 30 W
IZOLACJA ELEKTRYCZNA
21. Wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 50 Hz, 1 min
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
22. Nominalny zakres temperatur otoczenia -10... +55 °C
23. Graniczne wartości skrajnego zakresu temp. otoczenia -25... +70 °C
24. Wilgotność względna 45...75 %
25. Ciśnienie atmosferyczne 86...106 kPa
OBUDOWA
26. Montaż natablicowy lub zatablicowy
27. Masa 5 kg
28. Stopień ochrony IP40
29. Zaciski rozłączne WAGO bezśrubowe
WYMIARY OBUDOWY
30. AZRS w wersji 1 - obudowa natablicowa o szerokości 49T 151.0x337.0x259.0
31. AZRS w wersji 2 - obudowa zatablicowa o szerokości 84T (do montażu w szafie) 163.0x483.0x265.0
32. AZRS w wersji 3 - obudowa zatablicowa o szerokości 49T 151.0x305.0x265.0
33. AZRS w wersji 4 - obudowa zatablicowa o szerokości 84T (do montażu w szafie) 132.0x483.0x265.0
34. AZRS w wersji 5 - obudowa zatablicowa o szerokości 63T 160.0x376.0x260.0