Projekty Indywidualne

Symulator Bloku Elektroenergetycznego jest urządzeniem przeznaczonym do testowania synchronizatorów. Składa się z dwóch generatorów: jednego symulującego sieć elektroenergetyczną, drugiego symulującego turbozespół bloku elektroenergetycznego. Symulator sieci generuje napięcie sinusoidalne o stałej amplitudzie i częstotliwości, a symulator turbogeneratora - napięcie o zmiennej amplitudzie i częstotliwości.Amplituda i częstotliwość napięcia generatora są stabilizowane przez wewnętrzne regulatory, których transmitancje są zbliżone do transmitancji obiektów rzeczywistych. Wartości współczynników są nastawiane.

Badany synchronizator podłączany jest do wyjściowych napięć symulatora bloku us(t) i ug(t), natomiast sygnały regulacyjne emitowane przez synchronizator są doprowadzane do odpowiednich wejść symulatora bloku.

Przed badaniem ustala się warunki początkowe dla napięcia symulatora turbogeneratora (napięcie skuteczne i częstotliwość) oraz wzmocnienia wejść dla sygnałów regulacyjnych, a także pozostałe parametry transmitancji regulatorów napięcia i częstotliwości.

Badanie synchronizatora jest inicjowane przez ręczne podanie sygnału startu. Na monitorze komputera PC połączonego z symulatorem, można obserwować impulsy regulacyjne oraz różnicę napięć i częstotliwości w czasie zrównywania ich przez synchronizator automatyczny, a także różnicę faz przy której generowany jest sygnał załączający wyłącznik.

Symulator umożliwia statystyczną analizę uchybów fazowych badanego synchronizatora przy tych samych lub przy różnych warunkach początkowych procesu synchronizacji.

Symulator ten może być wykorzystywany do badania innych urządzeń automatyki w stanach dynamicznych.

 

Zrzut z ekranu #1 plik GIF
Zrzut z ekranu #2 plik GIF
Zrzut z ekranu #3 plik GIF