Układy rejestracji

Cyfrowy rejestrator zakłóceń RZ1 jest urządzeniem przeznaczonym do rejestrowania przebiegów wartości napięć i/lub prądów oraz sygnałów dwustanowych w obiektach elektroenergetycznych i przemysłowych w czasie stanów awaryjnych lub zakłóceniowych.
Zastosowanie w Rejestratorze RZ-1 nowoczesnych rozwiązań sprzętowych wraz z autorskim oprogramowaniem do analizy zgromadzonych danych o przebiegu zakłócenia pozwoliło dać do rąk inżynierom służb eksploatacyjnych narzędzie wysoce wyspecjalizowane i niezawodne w działaniu. Jesteśmy przekonani, że zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej pracy układów energetycznych będzie teraz łatwiejsze.

 

Wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt dla energetyki 2007

Srebrny medal targów ENERGETAB 2007


Najważniejsze cechy Cyfrowego Rejestratora Zakłóceń RZ-1:

 • Wygodny i prosty w użyciu interfejs użytkownika
  - Panel operatorski wyposażony w klawiaturę i duży graficzny wyświetlacz LCD
  - Intuicyjne menu rejestratora
  - Lokalna konfiguracja rejestratora i warunków wyzwoleń
  - Bieżące zarządzanie pracą urządzenia
  - Przeglądanie przebiegów zarejestrowanych zakłóceń.
 • Wbudowana lub zewnętrzna drukarka termiczna (Opcja)
  - szybki graficzny wydruk przebiegu zakłócenia – poniżej 1 min.
  - przystosowana do papieru z rolki o szerokości 210 lub 216 mm
  - tryb pracy automatyczny lub ręczny
 • Możliwości dołączenia dowolnej sieciowej drukarki laserowej (Opcja)
  - szybki graficzny wydruk przebiegu zakłócenia
  - wydruk na pojedynczych kartkach
  - tryb pracy automatyczny lub ręczny
 • Pojedyncza 60-cio sekundowa rejestracja z zapisem przebiegu zakłócenia:
  - z nastawianym czasem przed momentem pobudzenia (od 0 do 30 sek)
  - z nastawianym czasem rejestracji po pobudzeniu (dopełnienie 60 sek)
 • Długość ciągłej rejestracji ograniczona wielkością repozytorium - możliwość wielogodzinnego zapisu
 • Standardowo minimum 20 pojedynczych rejestracji
 • Zapis plików rejestracji na dyskach Compact Flash (Standard)
 • Zapis plików rejestracji na dyskach IDE, SATA (Opcja)
 • Różnorodne kryteria wyzwalania rejestratora
 • Tryb testowy z blokadą rejestracji i/lub generowania wydruków
 • Synchroniczne próbkowanie wszystkich kanałów analogowych i dwustanowych
 • 16 wejść analogowych (standardowo 8 kanałów prądowych i 8 napięciowych)
  - dwuzaciskowych
  - galwanicznie separowanych od siebie nawzajem i od elektroniki
  - próbkowanych z częstotliwością 32 kHz w każdym kanale
  - z rozdzielczością 12 bitów (opcja 16 bitów)
  - przenoszenie składowej stałej
  - szeroki zakres pomiarowy
  - dostosowanie wejść do poziomu sygnałów obiektowych
 • Od 8 do 128 wejść binarnych (standardowo 24)
  - dwu zaciskowych
  - galwanicznie separowanych od siebie nawzajem i od elektroniki
  - próbkowanych z częstotliwością 8 kHz w każdym kanale
  - dostosowanie wejść do poziomu sygnałów obiektowych
 • Od 15 do 240 wejść binarnych (opcja)
  - grupy po 15 wejść ze wspólnym zaciskiem
  - grupy galwanicznie separowane od siebie nawzajem i od elektroniki
  - próbkowanych z częstotliwością 8 kHz w każdym kanale
  - dostosowanie wejść do poziomu sygnałów obiektowych
 • Do 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych (RM-96)
 • Szybka i niezawodna komunikacja poprzez:
  - Ethernet 10/100 Mbps protokołami TCP/IP
  - USB (kopiowanie plików rejestracji)
  - RS232
  - Dodatkowe porty komunikacyjne (opcja)
 • Redundantne zasilanie z dwóch źródeł zasilania (220 V DC i 230 V AC) (Opcja)
 • Synchronizacja czasu ( odbiornik GPS, NTP, impuls synchronizujący)
 • RZ-1 lokalnym serwerem czasu ( NTP )!
 • Zaawansowane i intuicyjne oprogramowanie do zarządzania rejestratorem i analizy zgromadzonych danych
 • Oprogramowanie klienckie dla stacji roboczych na platformie PC / MS Windows


Oprogramowanie klienta rejestratora RZ-1 dostarczane z rejestratorami umożliwia między innymi:

 • nawiązanie połączenia z wieloma rejestratorami
 • zarządzanie prawami dostępu do plików konfiguracyjnych oraz plików rejestracji
 • przeglądanie, wprowadzanie i edycję parametrów konfiguracyjnych rejestratorów
 • diagnostykę i automatyczne uaktualnienie oprogramowania rejestratorów
 • zarządzanie plikami rejestracji zapisanymi w pamięci nieulotnej rejestratora
 • pobieranie i zapis do repozytorium (np. na dysku stacji operatora lub na serwerze) zarejestrowanych danych
 • prezentowanie graficzne zarejestrowanych przebiegów
 • analizę zarejestrowanych przebiegów
 • tworzenie kanałów wirtualnych, będących funkcjami zarejestrowanych kanałów rzeczywistych
 • drukowanie
 • eksport danych do formatu CSV


Oprogramowanie systemu rejestrującego może pełnić rolę:

 1. Nadzorcy w stosunku do podłączonych rejestratorów, który to automatycznie i aktywnie sprawdza czy są nowe dane i jeśli są, pobiera je do repozytorium,
 2. Serwera biernego w stosunku do podłączonych rejestratorów, który pobiera automatycznie nowe dane do repozytorium tyko po otrzymaniu sygnału, że takie się pojawiły,
 3. Klienta w stosunku do podłączonych rejestratorów pobierającego dane tylko na żądanie operatora.


Dane wspólne wejść analogowych (napięciowych i prądowych)

Lp. Parametr Wartość
1. Ilość wejść 16
2. Częstotliwość próbkowania 32 kHz
3. Rozdzielczość 12 bitów
4. Pasmo przenoszone DC ... 16 kHz
5. Synchroniczne próbkowanie wszystkich kanałów analogowych (maksymalna różnica w czasie próbkowania między kanałami inaczej różnica faz pomiędzy kanałami dla częstotliwości 50 Hz) < 12 µs (czyli < 0,2°)
6. Ilość wejść dwustanowych izolowanych od siebie nawzajem /
izolowanych grupami ze wspólnym biegunem
max 128 / 240
7. Izolacja galwaniczna wejście / elektronika 2.5 kV / 50Hz / 1min.
8. Izolacja galwaniczna wejście / wejście 2.5 kV / 50Hz / 1min.

 

Dane wejść analogowych napięciowych

Lp. Parametr Wartość
1. Ilość wejść 16 minus liczba wejść prądowych
2. Napięcie znamionowe Un 100 V RMS standard 230 V RMS opcja 200 V DC opcja
3. Zakres liniowy ±200 V DC 1,3 x Un 1,5 x Un
4. Maksymalne napięcie ciągłe nieniszczące ±250 V DC lub RMS 1,5 x Un 1,5 x Un
5. Wytrzymałość na impuls napięcia 1.2/50 µs podany
pomiędzy zaciski wejścia
1 kV (zgodnie
z PN-EN-61000-4-5)
6. Wytrzymałość 10-sekundowa 2 x Un
7. Moc tracona przy napięciu znamionowym < 0.1 W < 0.26 W < 0.3 W
8. Napięcie stałe "widziane" na rozwartym wejściu +2 V DC
9. Stały prąd przepływający przez zwarte zaciski pomiarowe
(od zacisku "+" do zacisku "-")
20 µA DC 10 µA DC 12 µA DC
10. Błąd1 pomiaru napięcia stałego (T=0...40°C) <(±0.5% zakr. lin. +
±1.8% wart. mierz.)
11. Błąd2 pomiaru napięcia stałego (T=25°C), od włączenia
zasilania upłynęło min. 30 minut
<(±0.25% zakr. lin. +
±0.75% wart. mierz.)
1Błąd pomiaru podano przy założeniu, że rezystancja wewnętrzna źródła sygnału mierzonego <1,3 kΩ
2Błąd pomiaru podano przy założeniu, że rezystancja wewnętrzna źródła sygnału mierzonego <1,3 kΩ


Dane wejść analogowych prądowych

Lp. Parametr Wartość
1. Ilość wejść 16 minus liczba wejść
napięciowych
2. Prąd znamionowy 5 A RMS lub 1 A RMS
3. Zakres liniowy ±100 A lub ±50 A DC
lub ±33.3 A DC
lub ±25 A DC
4. Maksymalny prąd ciągły nieniszczący 8,5 A
5. Wytrzymałość na impuls prądu 8/20 µs podany pomiędzy
zaciski wejścia
0.5 kA (zgodnie
z PN-EN-61000-4-5)
6. Moc tracona przy prądzie znamionowym < 0.16 W
7. Błąd pomiaru dla prądu stałego (T=0...40°C) <(±2% zakr. lin. +
±1.6% wart. mierz.)
8. Błąd pomiaru napięcia stałego (T=25°C),
od włączenia zasilania upłynęło min. 30 minut
<(±1% zakr. lin. +
±1.1% wart. mierz.)


Dane wejść dwustanowych

Lp. Parametr Wartość
1. Ilość wejść max 128 max 240
2. Rodzaj wejść Izolowane galwaniczne od siebie i od elektroniki izolowane w grupach po 15 wejść ze wspólnym biegunem
3. Moc tracona przy napięciu znamionowym < 0.35 W
4. Napięcie znamionowe 220 V DC
(na życzenie inne)
5. Napięcie przełączania 0.5 napięcia
znamionowego ±20%
6. Wytrzymałość na impuls napięcia 1.2/50 µs podany
pomiędzy zaciski wejścia
1 kV (zgodnie
z PN-EN-61000-4-5)


Zasilanie urządzenia

Lp. Parametr Wartość
1. Znamionowe napięcie zasilania - tor 1 (standard) 90...350 V DC
2. Znamionowe napięcie zasilania - tor 2 (opcja) 230 V AC
3. Pobór mocy bez drukarki termicznej < 50 W
4. Pobór mocy z drukarką termicznej < 70 W


Warunki środowiskowe

Lp. Parametr Wartość
1. Dopuszczalna temperatura otoczenia 0...+50°C
2. Wilgotność (względna) 0...90%, brak kondensacji
3. Stopień ochrony IP40
Wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt dla energetyki 2007

Srebrny medal targów ENERGETAB 2007

Rejestratory zakłóceń RZ-1 znalazły zastosowanie w obiektach:

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (ECII Gdańsk, bloki 1, 2, 3, 4, 5)
 • ZPC "Carbo-Energia" Zabrze
 • BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
 • PEC Sp. z o.o. Wyszków - wypożyczenie
 • Energocenter Sp. z o.o Katowice
 • Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
 • BOT Elektrownia Bełchatów S.A. (Bloki 1-12)
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Gliwicka
 • Energa-Pro
 • EW Słupsk
 • K.W. S.A. Zakład EC Rubnik
 • EL-PAK Sp. z o.o. Przed. serwisu Automatyki i Urz. Elektr