Układy rejestracji

Znany już dobrze naszym klientom Rejestrator zakłóceń RZ-1 wzbogaciliśmy o nowe oprogramowanie przeznaczone do analizy zarejestrowanych danych.

Dotychczasowe oprogramowanie dla komputera klasy PC, pełniącego rolę stacji roboczej umożliwiało zdalną konfigurację oraz sterowanie pracą urządzenia, zarządzanie zarejestrowanymi plikami z danymi oraz pobieranie i przeglądanie danych zapisanych na dysku.


Realizując oczekiwania użytkowników wzbogaciliśmy oprogramowanie dla Rejestratora RZ-1 o nowe funkcje:


1. Obliczenie wartości harmonicznych (Dyskretna Transformata Fouriera) w zakresie od 0 do 32kHz (rozdzielczość wyjściowa zależna od ilości danych wejściowych) [rys.1]
2. Mnożenie dowolnych kanałów - mnożąc kanał prądowy i napięciowy otrzymamy wykres mocy, dodawanie i odejmowanie kanałów - odejmować od siebie możemy np. kanały napięciowe uzyskując w ten sposób wykres napięcia między fazowego [rys.2]
3. Obliczanie wartości z zaznaczonego przebiegu ([rys.3] i [rys.4]) takich jak:
- wartość skuteczna
- wartość maksymalna
- wartość minimalna
- czas trwania zaznaczonego przebieguWyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt dla energetyki 2007

Srebrny medal targów ENERGETAB 2007

Rejestratory zakłóceń RZ-1 znalazły zastosowanie w obiektach:

 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (ECII Gdańsk, bloki 1, 2, 3, 4, 5)
 • ZPC "Carbo-Energia" Zabrze
 • BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
 • PEC Sp. z o.o. Wyszków - wypożyczenie
 • Energocenter Sp. z o.o Katowice
 • Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
 • BOT Elektrownia Bełchatów S.A. (Bloki 1-12)
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Gliwicka
 • Energa-Pro
 • EW Słupsk
 • K.W. S.A. Zakład EC Rubnik
 • EL-PAK Sp. z o.o. Przed. serwisu Automatyki i Urz. Elektr