Układy rejestracji

Opracowane w Kared kasety sygnalizacyjno - rejestrujące typu KSR wyposażone zostały w rejestratory zdarzeń zapisujące do pamięci wewnętrznej urządzenia wszystkie istotne zmiany stanów z rozdzielczością 1 ms. Powstające w ten sposób dzienniki zdarzeń, funkcjonujące równolegle i niezależnie od systemów komputerowych stanowią cenną pomoc zapewniając personelowi obsługi precyzyjną i szybką informację na temat pojawiających się zagrożeń, zadziałań zabezpieczeń i występujących awarii. Informacje zgromadzone w rejestrach mogą być również udostępniane do systemów informatycznych typu SCADA poprzez łącza komunikacyjne wzbogacając tym samym wiedzę o zachodzących zjawiskach w nadzorowanych obiektach.

Więcej informacji znajdą Państwo w dziale UKŁADY SYGNALIZACJI.