Układy sygnalizacji

Cyfrowe kasety KS-10 i KSR-50 wykonane w obudowach przystosowanych do montażu w szafach 19" stanowią rozszerzenie oferty kaset sygnalizacyjnych wyposażonych w funkcję rejestratora zdarzeń, synchronizowany zegar czasu i łącza komunikacyjne do systemów informatycznych.
Teraz w sposób prosty można zastąpić przestarzałe układy PUSZ zestawem odpowiednio dobranych kaset zainstalowanych w szafie 19" mogących spełnić funkcję Rezerwowej Sygnalizacji Awaryjnej (RSA), która umożliwia miedzy innymi:

 1. Podłączenie 100, 200, 300 a nawet większej liczby binarnych sygnałów alarmowych.

 2. Wizualizację stanów poszczególnych kanałów sygnalizacyjnych na dużych podświetlanych polach z opisem.

 3. Sygnalizację akustyczną i optyczną typu dzwonek, syrena czy lampy sygnalizacyjne.

 4. Rejestrację zdarzeń gromadzoną w buforze kołowym o pojemności 1000 rekordów (na moduł) zawierających informację o zdarzeniu i czasie jego wystąpienia. (Rozdzielczość 1 ms).

 5. Synchronizację zegarów czasu w kasetach.

 6. Komunikację z nadrzędnym systemem kontroli i sterowania. Obsługiwane protokoły komunikacyjne:
  - Modbus RTU,
  - IEC 60870-5-103.

 7. Testowanie układu rezerwowej sygnalizacji awaryjnej.

Zasada działania kaset KSR-50 jest identyczna jak kaset KSR-25 z których jest zbudowana.