Układy sygnalizacji

Elektroniczne generatory światła migowego typu MIG-0.5 i MIG-2.0 przeznaczone są do sterowania zespołem żarówek sygnalizacyjnych zasilanych z sieci prądu stałego 220 V DC, 48 V DC lub 24 V DC i maksymalnym poborze prądu 3A.

Układ elektroniczny zrealizowano na podzespołach w technologii CMOS. Tym sposobem zwiększono odporność na zakłócenia elektryczne, polepszono niezawodność oraz uzyskano możliwość produkcji urządzenia o dokładnych i powtarzalnych parametrach.

Uwaga: Generatory powinny pracować w pomieszczeniach wolnych od agresywnych zanieczyszczeń powietrza.

 

Lp. Parametr Wartość
1. Napięcie zasilania Un = 220 / 48 / 24 V DC
2. Zakres zmian napięcia 0.8 ÷ 1.1 Un
3. Pobór mocy <3W
4. Obwody wyjściowe Un = 220 / 48 / 24 V DC
5. Maksymalny prąd wyjściowy In = 3A
6. Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy (t<10ms) In = 15A
7. Prąd wyłączania przy obciążeniu rezystancyjnym (żarówki, oporniki) In = 3A
8. Częstotliwość migania - generator MIG-0.5 0.5Hz
9. Częstotliwość migania - generator MIG-2.0 2.0Hz
10. Stosunek czasu świecenia do czasu przerwy 1:1
11. Dokładność częstotliwości <10%
12. Typ pracy ciągła
13. Obudowa Modulbox do montażu na szynie DIN wymiary zewnętrzne:
90.0x36.0x58.0
14. Masa <100 g
15. Połączenie zewnętrzne wymaga złącza SH 4/5.08
(dołączone do wyrobu)
16. Temperatura otoczenia 0°C ÷ 40°C
17. Wilgotność względna powietrza atmosferycznego <80% przy 30°C