Układy sygnalizacji

Istota problemu

W pomieszczeniach nastawni elektrowni czy też na mostku statku zainstalowanych jest wiele urządzeń wyposażonych w żarówki sygnalizacyjne i diody świecące LED. Tam, gdzie zmieniają się warunki oświetlenia (dzień - noc, mostek statku) zachodzi potrzeba regulacji jasności świecenia lampek sygnalizacyjnych. Najczęściej jasność (natężenie światła) lampek sygnalizacyjnych reguluje się za pomocą potencjometrów, przez zmianę napięcia zasilania. Ponieważ żarówki i diody świecące mają różniące się charakterystyki emisji światła w funkcji napięcia, ich jasność świecenia trzeba regulować oddzielnymi potencjometrami. Jeżeli dodatkowo nie można połączyć do jednego regulatora wszystkich żarówek i wszystkich diod świecących - pojawia się problem regulacji za pomocą wielu potencjometrów.

 

Nasze rozwiązanie

Jednym potencjometrem ustawiamy jasność świecenia wielu źródeł światła o różnych indywidualnych charakterystykach. W tym celu wykorzystujemy regulatory natężenia światła typu RNS, które można łączyć równolegle do jednego potencjometru. Żarówki i diody świecące łączy się w grupy. Każdą grupę zasila się z jednego regulatora. Wyboru charakterystyki źródła światła dokonuje się przy pomocy mikroprzełącznika a dwoma potencjometrami ustawia się minimalne i maksymalne natężenie światła emitowanego przez przyporządkowaną mu grupę. Pojedynczy regulator RNS pracuje w systemie zasilania 24V i może regulować jasność świecenia grupy źródeł światła o łącznym prądzie do 2A.


Zastosowanie

Na pulpitach sterowniczych i sygnalizacyjnych, pracujących w warunkach dużych zmian oświetlenia, np. na mostkach statków, w nastawniach elektrowni, itp.

  

Lp. Parametr Wartość
1. Nastawianie jasności maksymalnej i minimalnej tak/tak
2. Możliwość łączenia wielu regulatorów z jednym wspólnym potencjometrem tak
3. Napięcie zasilania 24 V DC (-10% +20%)
4. Sumaryczna moc żarówek 48 W
5. Sumaryczny prąd diod świecących typu LED 2 A
6. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe tak
7. Temperatura otoczenia Od 0°C do 50°C
8. Obudowa PHOENIX na szynę DIN 35 mm 25 x 79 x 99 mm
9. Potencjometr do regulacji Z zakresu od 10 do 50 kΩ

 

karta produktu plik PDF  
Schemat aplikacyjny plik JPG