Układy synchronizacji

Synchronizatory sieciowe typu SS-07, dedykowane w szczególności dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, są przeznaczone do "miękkiego" łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej, praktycznie bez udarów prądów wyrównawczych. Podobnie jak w synchronizatorach typu SM, dedykowanych dla energetyki generacyjnej, w synchronizatorach sieciowych SS-07 szczególny nacisk położono na precyzję pomiarów i dokładność łączenia. Zastosowano w nich zasadę redundancji struktury opartej o różne pod względem sprzętowym i programowym moduły, wykorzystano ideę układów synchronizacji bez obwodów komutowanych, w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i dyspozycyjności zarówno urządzenia jak i całego układu synchronizacji.

Synchronizatory sieciowe SS-07 zdobyły na Targach Eneretab 2013 statuetkę „Energia w dobrych rękach” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.


Synchronizatory SS-07 realizują automatycznie wybór następujących rodzajów pracy:
 • synchronizacja automatyczna ze stałym czasem wyprzedzenia,

 • spinanie wydzielonych systemów elektroenergetycznych,

 • załączanie generatora na sieć bez napięcia,

 • załączanie sieci na niezasilane pole generatorowe,

 • zamykanie wyłącznika przy braku napięcia po obu stronach wyłącznika.

W synchronizatorach typu SS-07 szczególny nacisk położono na niezawodność i dokładność łączenia. Zastosowano w nich unikalną metodę realizacji stałego czasu wyprzedzenia opartą na zaawansowanej technice obróbki sygnałów, zapewniającą łączenie z uchybami mniejszymi od 2 stopni.


Unikalnymi cechami synchronizatora SS-07 są:
 • możliwość podłączenia do synchronizatora wszystkich obwodów pomiarowych, kontrolnych i sterowania bez komutacji w celu maksymalizacji niezawodności i dyspozycyjności układu synchronizacji,
 • identyfikacja aktualnego układu pracy rozdzielni,
 • jednoczesne wykonywanie w wysokiej precyzji pomiarów w czterech punktach kontrolnych układu elektroenergetycznego (np. w jednej gałęzi w rozdzielni 1,5 wyłącznikowej – pomiary w dwóch systemach i dwóch odpływach),
 • wyznaczanie jednoczesne parametrów kryterialnych synchronizacji dla wszystkich możliwych kierunków łączenia wybranego pola do systemu elektroenergetycznego,
 • prezentacja spełnienia warunków kryterialnych synchronizacji jeszcze przed uruchomieniem procesu łączenia za pomocą oprogramowania iKar-CSS i/lub panelach HMI (tablic synchronizacyjnych TS-20),
 • niezależne sterowanie trzema wyłącznikami,
 • wyrównywanie częstotliwości z uwzględnieniem parametrów dynamiki układu napędowego, umożliwiające załączenie w czasie kilkudziesięciu sekund,
 • wyrównywanie napięć z uwzględnieniem parametrów dynamiki układu regulacji napięcia,
 • szybkie łącza komunikacyjne (Fast Ethernet) do współpracy z nadrzędnymi systemami kontroli i sterowania,
 • płyta czołowa synchronizatora z wyświetlaczem LCD, klawiaturą i lampkami sygnalizacyjnymi szczególnie przydatnymi w czasie uruchamiania procesu automatycznej synchronizacji na obiekcie i rutynowej kontroli przebiegu procesu synchronizacji,
 • możliwość bezpośredniego połączenia synchronizatora (światłowodem lub skrętką) z drugim graficznym terminalem HMI pełniącym funkcję tablicy synchronizacyjnej (TS-20), przewidzianą do montażu na pulpicie sterowniczym w nastawni, back-up panelach lub zamiennie z płytą czołową bezpośrednio na synchronizatorze SS-07.

Synchronizatory sieciowe SS-07 wyposażone są w złącza komunikacyjne:

 • 1x USB na tablicy synoptycznej (lokalne łącze inżynierskie),

 • 1x RS 485 – elektryczny lub optyczny (łącze inżynierskie),

 • 2x RS 485 – elektryczny lub optyczny (łącza do SSiN i systemu wizualizacji iKar),

 • 1x RS 485 – elektryczny lub optyczny do tablicy synoptycznej TS-20,

 • 2x ETH – elektryczny do SSiN i systemu wizualizacji iKar.

Zależnie od wersji synchronizatora dostępne są następujące protokoły komunikacyjne:

  • Modbus RTU,

  • IEC 61870-5-103,

  • IEC 61870-5-104,

  • IEC 61850.

 

Lp

Parametr

Wartość lub zakres i dokładność nastaw

1

Napięcia pomiarowe Un

0 – 120 V; 50 Hz (zależy od wersji)

2

Pobór mocy w torach pomiarowych

< 0.5 VA

3

Napięcie zasilania i pomocnicze Up

155 ...350 V

4

Pobór mocy napięcia pomocniczego w torze zasilania

< 15 W (bez TS-20)

5

Pobór mocy napięcia pomocniczego w torze sterowania

< 0,3 W

6

Nastawa czasu wyprzedzenia tw

1 ...320 ms z dyskretyzacją 1 ms

7

Nastawa dopuszczalnej różnicy częstotliwości ΔF

±3% Fs, dyskretyzacja 0,01% Fs gdzie Fs to częstotliwość napięcia odniesienia,
czyli ± 1,5 Hz z dyskretyzacją 5 mHz w przypadku Fs = 50 Hz

8

Automatyczne wyrównywanie częstotliwości

impulsowe o zmiennym wsp. wypełnienia

9

Nastawa dopuszczalnej różnicy napięć ΔU

± 0.2Un z dyskretyzacją 0,01Un

10

Automatyczne wyrównywanie napięć

impulsowe o zmiennym wsp. wypełnienia

11

Dokładność łączenia (uchyb fazowy)

δα ≤ 2 º

12

Nastawiany sektor kątowy przy spinaniu sieci Δθ

± 60º z dyskretyzacją 1º

13

Czas kontroli dryftu kąta między łączonymi obiektami Tg

1 ......10 s z dyskretyzacją 1 s

14

Dopuszczalny dryft kąta między obiektami w czasie łączenia

0,1 ...10º/s z dyskretyzacją 0,1 º/s

15

Napięcie generatora łączonego z nie zasilaną siecią

(1 ± 0,2)Un

z dyskretyzacją 0,01 Un

16

Nastawiane napięcie szczątkowe na nie zasilanych szynach

dolne 0 ...5 %Un
górne 0 ...20 %Un, dyskretyz. 0,1%

17

USB na tablicy synoptycznej

izolowane

18

RS 485 elektryczny

izolowany full duplex

19

RS optyczny

ST, 62,5/125 μm / 820 nm

20

Ethernet 10/100 MB

RJ45

21

Ethernet z IEC 61850

RJ45

22

Protokoły komunikacyjne:
 • Modbus RTU
 • IEC 60870-5-103
 • IEC-60870-5-104
 • IEC 61850

Dostępność:

standard
standard
opcja
opcja

23

Nominalny zakres temperatury otoczenia

- 5 .....+ 55 ºC

24

Obudowa do systemu szaf 19”:

3U x 84T x 250 mm

25

Waga

5100 g

 

Nagroda Targów Bielskich ENERGETAB 2013:
Statuetka "Energia w dobrych rękach" Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
plik JPG Energetab 2013
List gratulacyjny Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. plik JPG Energetab 2013
Certyfikat dopuszczenia do stosowania w KSE plik PDF