Układy synchronizacji

Synchronizatory rodziny SM-06 przeznaczone są do dokładnego (z uchybem fazowym mniejszym od 2 st.) i niezawodnego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej.

Wszystkie typy synchronizatorów wyposażone są w tablice synoptyczną umożliwiającą wprowadzanie nastaw i kontrolę przebiegu procesu synchronizacji. Synchronizatory SM-06 wyposażono w specjalne oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów dla ustalenia właściwych wartości parametrów dynamiki synchronizowanych zespołów prądotwórczych i czasów zamykania wyłączników, bez konieczności posługiwania się specjalną aparaturą pomiarowo-kontrolną.


 


Synchronizatory SM-06 umożliwiają następujące rodzaje łączeń:

SYN - synchronizacja automatyczna z wyrównywaniem napięć i częstotliwości oraz zamykaniem wyłącznika ze stałym czasem wyprzedzenia gdy spełnione są równocześnie warunki:

 • napięciowy,

 • częstotliwościowy,

 • fazowy.


ZSK - łączenie wydzielonych obiektów do pracy równoległej (np. spinanie sieci) gdy spełnione są warunki:

 • napięciowy,

 • fazowy,

 • dryft fazy mniejszy od dopuszczalnego.

SBN - załączanie generatora na nie zasilaną sieć gdy:

 • napięcie i częstotliwość generatora mieści się w zadanym przedziale wartości,

 • wykonał test stanu szyn sieci i stwierdził, że szyny te nie są zasilane ani nie są zwarte (przegląd, remont).

GBN - załączanie sieci na nie zasilane pole generatora gdy:

 • napięcie sieci mieści się w zadanym przedziale wartości,

 • wykonał test stanu szyn sieci i stwierdził, że szyny te nie są zasilane ani nie są zwarte (przegląd, remont).

SGBN - zamykanie wyłącznika w stanie beznapięciowym.


Wersje synchronizatora:

SM-06A - synchronizator "półautomatyczny", który realizuje zadany czas wyprzedzenia, kontroluje różnicę napięć i częstotliwości, lecz nie reguluje napięcia i częstotliwości generatora.

SM-06Au - SM-06A z opcją automatycznego wyrównywania napięcia.

SM-06Af - SM-06A z opcją automatycznego wyrównywania częstotliwości.

SM-06As - SM-06 z dodatkową funkcją ZSK - łączenia obiektów pracujących synchronicznie, gdy kąt rozchyłu napięć jest mniejszy od nastawionego.

SM-06B - synchronizator "automatyczny", który:

 • łączy obiekty z zadanym czasem wyprzedzenia,

 • reguluje napięcie i częstotliwość generatora korzystając z nastawionych parametrów dynamiki synchronizowanego turbogeneratora,

 • kontroluje stan 2 wyłączników i łączy obiekty przy użyciu wytypowanego wyłącznika z odpowiednim dla niego stałym czasem wyprzedzenia,

 • w wersji standardowej umożliwia wybór następujących sposobów łączenia obiektów: SYN, ZSK, SBN, GBN, SGBN, TEST,

 • otwarta konstrukcja urządzenia umożliwia realizację specjalnych opcji.

SM-06C - wersja synchronizatora SM-06B rozszerzona o:

 • kontrolę stanu 4 wyłączników i łączenie przy użyciu wytypowanego wyłącznika z odpowiednim dla niego stałym czasem wyprzedzenia,

 • regulację napięcia i częstotliwości generatora z wykorzystaniem jednego z dwóch zbiorów nastaw parametrów dynamiki synchronizowanego turbogeneratora, właściwych dla wytypowanego turbogeneratora.

Wersje wykonania:

Synchronizatory SM06 są produkowane w obudowach:

 • natablicowej - kaseta natablicowa 3Ux63T

 • zatablicowej - kaseta zatablicowa, pełna 3Ux84T

 • zatablicowej - kaseta zatablicowa, skrócona 3Ux49T

Mikroprocesorowe synchronizatory automatyczne typu SM-06A/B/C otrzymały certyfikat przydatności do stosowania w energetyce.


Gwarancja producenta: 3 lata

 

Lp.

Parametr

Wartość - lub zakres i dokładność nastawień

Wersja

A

Au

Af

As

B

C

1.

Napięcie pomiarowe w torze sieci Us

0-120V, 50 (60) Hz

+

+

+

+

+

+

2.

Napięcie pomiarowe łączonego obiektu Ug

0-120V, 50 (60) Hz

+

+

+

+

+

+

3.

Pobór mocy w torach pomiarowych

< 0.5 VA

+

+

+

+

+

+

4.

Napięcie zasilania i pomocnicze Up -
stałe (DC)

110..260 V

+

+

+

+

+

+

5.

Pobór mocy napięcia pomocniczego
w torze zasilania

< 7 W

+

+

+

+

+

+

6.

Pobór mocy napięcia pomocniczego
w torze sterowania

< 0,3 W

+

+

+

+

+

+

7.

Nastawiany czas wyprzedzenia tw

1...320 ms,
z dyskretyzacją ±1 ms

+

+

+

+

+

+

8.

Nastawa dopuszczalnej różnicy
częstotliwości

±1.5 Hz, dyskretyzacja
0.005 Hz

+

+

+

+

+

+

9.

Automatyczne wyrównywanie częstotliwości

Impuls o zmiennym
wsp. wypełnienia

-

-

+

-

+

+

10.

Nastawa dopuszczalnej różnicy napięć
ΔU = (Ug-Us)/Us

±0.2,
z dyskretyzacją 0.01

+

+

+

+

+

+

11.

Automatyczne wyrównywanie napięć

Impuls o zmiennym
wsp. wypełnienia

-

+

-

-

+

+

12.

Dokładność łączenia (uchyb fazowy)

δΦ<2°

+

+

+

+

+

+

13.

Nastawiany sektor kątowy przy łączeniu spinaniu sieci ΔΘ

±60°, dyskretyzacja 1°

-

-

-

+

+

+

14.

Czas kontroli dryftu kąta między łączonymi obiektami Tg

1 do 10 s,
dyskretyzacja 1 s

-

-

-

+

+

+

15.

Dopuszczalny dryft kąta między obiektami
w czasie łączenia

0.1 do 10 °/s,
z dyskretyzacją 0.1°/s

-

-

-

+

+

+

16.

Napięcie generatora łączonego
z nie zasilaną siecią

(1±0.2) Un
z dyskretyzacją 0.1 Un

-

-

-

-

+

+

17.

Nastawiane napięcie szczątkowe
na nie zasilanych szynach

Dolne 0..5 V,
górne 0..20 V ±0.1 V

-

-

-

-

+

+

18.

RS 232 na tablicy synoptycznej

Nie izolowany

+

+

+

+

+

+

19.

RS 485 do centralnego systemu sterowania

Opcja

+

+

+

+

+

+

20.

Ethernet do centralnego systemu sterowania

Opcja

+

+

+

+

+

+

21.

Tablica synchronizacyjna

Opcja, podłączenie
światłowodem lub
skrętką

+

+

+

+

+

+

22.

Wytrzymałość elektryczna

2 kV, 50 Hz, 60 s

+

+

+

+

+

+

23.

Nominalny zakres temperatury otoczenia

-10..+55 °C

+

+

+

+

+

+

24.

Stopień ochrony obudowy

IP40

+

+

+

+

+

+

25.

Wymiary WxSxG

132.0x538.4x213.5 mm

 
Mikroprocesorowe Synchronizatory SM-06

Urządzenia te pracują między innymi w następujących obiektach:

 • Elektrownia Bełchatów
 • Elektrownia Kozienice
 • Elektrownia Turów
 • Elektrownie Pątnów-Adamów-Konin
 • Elektrownia Skawina
 • Elektrownia Łagisza
 • Elektrownia Szczecin
 • Elektrownia Opole
 • Elektrownia Elbląg
 • Elektrownia Dychów
 • Elektrownia Połaniec
 • Elektrownia Stalowa Wola
 • Zespół Elektrowni Ostrołęka
 • Elektrociepłownia Żerań
 • Elektrociepłownie Łódzkie
 • Elektrociepłownia Bydgoszcz
 • Elektrociepłownia Lubin
 • Elektrociepłownia Płock
 • Elektrociepłownia Mielec
 • Elektrociepłownia Rybnik
 • Elektrociepłownia Gorzów
 • Elektrociepłownia Siekierki
 • Elektrociepłownia Rzeszów
 • Elektrociepłownie Wybrzeże
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica
 • Elektrownia wodna Brąswałd
 • PKN Orlen Płock
 • KGHM

Ogółem współpracują z ponad 220 generatorami różnej mocy, w tym ponad 30 sztuk w krajach bałkańskich (Macedonia, Bułgaria, Grecja) i Rosji.