Układy synchronizacji

Synchronizator SMV-1D przeznaczony jest do "półautomatycznego" (bez automatycznej regulacji napięcia i częstotliwości) łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej ze stałym czasem wyprzedzenia.
SMV-1D można wykorzystać jako urządzenie redundancyjne przy synchronizacji automatycznej lub jako urządzenie pomiarowe w nadrzędnym systemie komputerowym, lub wreszcie jako "inteligentną kolumnę synchronizacyjną", zapobiegającą łączeniu z nadmiernymi udarami przy synchronizacji ręcznej.

 • Cechy synchronizatora typu SMV-1D:
 1. Wizualizacja konta niezgodności fazowej.
  W urządzeniach SMV zastosowano oryginalny sposób wizualizacji kąta niezgodności fazowej w postaci komety poruszającej się po obwodzie koła o średnicy ok. 100 mm. Foto-diody umieszczone na obwodzie koła umożliwiają odczyt kąta z dyskretyzacją nieco mniejszą od 2 stopni. Kąt pomiędzy głową komety a diodą "na godz. 12" okręgu jest kątem niezgodności fazowej. Przy braku zgodności częstotliwości napięć synchronizowanych obiektów, kometa porusza się po okręgu z prędkością kątową zależną od różnicy częstotliwości, zgodnie z ruchem wskazówek zegara gdy częstotliwość f2 napięcia U2 jest mniejsza od częstotliwości f1 napięcia U1. Ogon komety wskazuje kierunek wirowania.

 2. Pomiary i prezentacja wielkości mierzonych.
  Różnica napięcia i różnica częstotliwości są wyświetlane na 14-to mm, trzycyfrowych wyświetlaczach LED. Pod każdym wyświetlaczem umieszczono bargraf. W środku bargrafu diody świecą zielono, skrajne czerwono. Kiedy różnica napięć U2-U1 lub różnica częstotliwości F2-F1 ma znak ujemny - świecą diody z lewej strony osi symetrii SMV-1D, kiedy znak dodatni - z prawej. Diody czerwone zapalają się wtedy, gdy przekroczona jest dozwolona wartość różnicy napięcia i/lub częstotliwości.

 3. Kontrola i sygnalizacja warunków synchronizacji.
  Za każdym razem, gdy spełnione są warunki synchronizacji, zapala się żółty LED pod oznaczeniem zerowego przesunięcia fazowego ("na godz. 12") napięć pomiarowych U1 i U2. Jednocześnie zwierane są styki przekaźnika W1 sygnalizacji spełnienia warunków synchronizacji. Sygnał W2 na załączenie wyłącznika jest generowany tylko wtedy, gdy spełnione są warunki synchronizacji i dodatkowo aktywny jest sygnał podany na wejście START. Sygnał W2 może być zablokowany, gdy przed spełnieniem warunków synchronizacji na wejściu BLKZ pojawi się sygnał blokady załączenia (np. z zabezpieczeń).

 4. Kontrola nastaw i jasności diod panelu frontowego.
  Przyciski FN oraz jasne i ciemne "słoneczko" umożliwiają: odczyt nastaw, zwiększenie i zmniejszenie natężenia światła fotodiod na pulpicie synchronizatora.

 5. Komunikacja z systemem komputerowym typu SCADA.
  SMV-1 wyposażono w łącze komunikacyjne typu RS-485 z protokołem Modbus (lub RS-232 względnie łącze światłowodowe ST) w celu umożliwienia wprowadzenia nastaw i korzystania z układów pomiarowych synchronizatora przez nadrzędny system komputerowy, np. w celu wizualizacji procesu synchronizacji.

 6. Obudowa i montaż.
  Urządzenia SMV-1D są przewidziane do montażu zatablicowego z możliwością odczytu wskazań z dużej odległości (jak w typowej kolumnie synchronizacyjnej).


Wersje urządzeń rodziny SMV-1 i ich cechy szczególne:

  1. SMV-1B – kolumna synchronizacyjna z możliwością blokady sygnału załączającego wyłącznik, gdy nie są spełnione warunki synchronizacji ze stałym kątem wyprzedzenia. Szczególnie przydatne tam, gdzie stosowana jest synchronizacja ręczna.

  2. SMV-1D – synchronizator półautomatyczny (nie wyrównuje napięć ani częstotliwości), łączący obiekty ze stałym czasem wyprzedzenia. Przeznaczony jest do łączenia obiektów w których różnice częstotliwości przy łączeniu mogą mieć wartości z przedziału od 0,1Hz do 1 Hz i czasy zamykania wyłącznika mogą wprowadzać istotny błąd fazowy przy łączeniu.

 

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Napięcie pomiarowe

100 V AC, 50 Hz

2.

Nastawa różnicy napięć

od 0,1 do 20% Un

3.

Nastawa różnicy częstotliwości

od 0,01 do 1,5 Hz

4.

Nastawa czasu wyprzedzenia

od 0,02 do 0,32 s

5.

Zasilanie

220, 110, 24 V DC

6.

Obudowa Uni Norm NGS 9813 (Bopla)

144x144x142 mm

7.

Masa

0,85 kg