Układy synchronizacji

Przekaźnik kontroli synchronizmu SCH-2 zapobiega załączaniu wyłącznika gdy różnica faz, amplitud i częstotliwości łączonych napięć przekracza nastawione wartości dopuszczalne.

W szczególności może być wykorzystany do łączenia generatora z siecią przy synchronizacji ręcznej. Zezwala na łączenie, gdy spełnione są jednocześnie wszystkie następujące warunki: napięciowy, częstotliwościowy oraz różnica faz mieści się w nastawionym sektorze kątowym. Umożliwia załączenie tylko wówczas, gdy wektory napięć sieci i generatora schodzą się lub występuje praca synchroniczna.

Może być wykorzystywany jako urządzenie redundancyjne przy synchronizacji automatycznej.Przekaźnik kontroli synchronizmu SCH-2 zbudowano w oparciu o technikę mikroprocesorową. Podzespoły przekaźnika kontroli synchronizmu umieszczono w obudowie BOPLA typu CN 55 AK do mocowania na szynie DIN 35mm.

Do SCH-2 doprowadza się napięcia pomiarowe L1 (sieci) i L2 (synchronizowanego obiektu). Są to napięcia przemienne o wartości znamionowej 100V. Doprowadzone są też sygnały dwustanowe. Są to sygnały ST (Start) i BL (Blokada). Standardowo przekaźnik i wejścia dwustanowe zasilane są napięciem 220 V DC. Z SCH-2 wyprowadzane są sygnały (styki przekaźników) SY (sygnalizacja) oraz Z1 i Z2 (zezwolenie na załączenie).

Przekaźnik kontroli synchronizmu wyposażony jest w łącza szeregowe RS485 izolowane galwanicznie służące do komunikacji z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.

Na płycie czołowej umieszczono lampki sygnalizacyjne, które pozwalają na odczyt stanów wejść dwustanowych oraz wyjść, jak też wskazują aktywność komunikacji przez łącze szeregowe.

Zalety:

  • Łączenie w zadanym sektorze kątowym z kontrolą napięcia, częstotliwości i poślizgu.

  • Bezpieczeństwo przy ręcznym łączeniu obiektów.

  • Bezpieczeństwo przy ręcznej synchronizacji generatora.

  • Nastawienie i wizualizacja przy pomocy komputera PC.

  • Możliwość podłączenia do nadrzędnego systemu kontroli sterowania.

  • Diodowa sygnalizacja stanu pracy przekaźnika.

  • Małe gabaryty i łatwy montaż.

  • Szybki i profesjonalny serwis.

 

Parametry wejść analogowych:

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Częstotliwość próbkowania

2,5 kHz

2.

Rozdzielczość

10 bit

3.

Napięcie znamionowe

100 V RMS

4.

Zakres liniowy (min)

± 220 V DC

5.

Maksymalne napięcie ciągłe nieniszczące

330 V RMS

6.

Maksymalne napięcie chwilowe pomiędzy dowolną parą z czterech zacisków wejść pomiarowych dla zakresu liniowego

± 420 V (300 V AC)

7.

Wytrzymałość na impuls napięcia podany pomiędzy zaciski wejścia

1 kV 1,2 / 50 µs

8.

Moc tracona przy napięciu znamionowym

< 0,1 W

9.

Błąd pomiaru napięcia skutecznego (0 °C < T < 40 °C)

< ± 2 %

10.

Błąd pomiaru fazy (0 °C < T < 40 °C)

< ± 1 °

11.

Błąd pomiaru częstotliwości (0 °C < T < 40 °C)

< ± 0,01 Hz


Parametry wejść dwustanowych:

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Ilość wejść

2

2.

Izolacja galwaniczna wejście - zasilanie, wejście - wyjście,
wejście - RS485

2,5 kV, 50 Hz, 1 min

3.

Napięcie znamionowe *)

220 V DC

4.

Maksymalne napięcie ciągłe nieniszczące

± 400 V DC

5.

Wytrzymałość na impuls napięcia podany pomiędzy zaciski wejścia

1 kV 1,2/50 µs

6.

Moc tracona przy napięciu znamionowym

< 0,3 W

7.

Napięcie przełączania

(od 80 do 140) V DC

*) Na życzenie dostarcza się urządzenie na inne wartości napięć np. 12 V, 24 V, 48 V.


Parametry zasilania:

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Napięcie znamionowe

220 V DC

2.

Dopuszczalny zakres napięcia zasilającego

100...310 V DC

3.

Pobór mocy

< 6 W


Gabaryty:

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Typ obudowy

Bopla CombiNorm-Classic CN 55 AK

2.

Ciężar

260 g

3.

Wymiary

75 x 55 x 110 mm