System Sterowania i Nadzoru

Rozwój automatyzacji procesów produkcyjnych oraz towarzyszących im systemów kontroli, sterowania i akwizycji danych (SCADA) wymaga do swego sprawnego działania urządzeń przystosowanych do wzajemnej wymiany danych, łatwych w zastosowaniu i pewnych w działaniu. Dlatego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na opracowany w naszej firmie koncentrator iKar I/O System.Charakterystyka: Koncentrator wejść/wyjść dwustanowych iKar I/O System, jest uniwersalnym urządzeniem, przeznaczonym do zbierania informacji dwustanowych z urządzeń oraz przesyłania informacji dwustanowych do urządzeń rozlokowanych na obiekcie. Koncentrator komunikuje się z nadrzędnym system kontroli i sterowania lub nadrzędnym sterownikiem programowalnym za pomocą sieci RS422 / 4-przewodowy RS485 i protokołu Modbus RTU. Budowa koncentratora iKar I/O System daje użytkownikowi możliwość takiego ustawienia parametrów transmisji szeregowej, że dopasowanie urządzenia do pracy w różnych systemach pracujących z protokołem Modbus RTU nie stanowi trudności.

Koncentrator, zależnie od zastosowania, w czasie pracy wykonuje dwie podstawowe czynności:

 • udostępnia do systemu poprzez łącze komunikacyjne stany swoich wejść dwustanowych,
 • steruje, zgodnie z otrzymywanymi z systemu poleceniami, swoimi wyjściami dwustanowymi (przekaźnikami).

Sterowanie przekaźnikami obejmuje również możliwość generowania impulsów o nastawionej wcześniej przez użytkownika (dla każdego wyjścia niezależnie) długości, w zakresie od 20ms do 5,1s oraz możliwość ich skracania i wydłużania.

Elastyczna konstrukcja koncentratora iKar I/O System umożliwia jego wykonanie w różnych wersjach:

 1. Z różnym podziałem na wejścia i wyjścia:
  • 32 wejścia / brak wyjść,
  • 24 wejścia / 8 wyjść,
  • 16 wejść / 16 wyjść,
  • 8 wejść / 24 wyjścia,
  • brak wejść / 32 wyjścia.
 2. Z różnym napięciem znamionowym wejść (niezależnie dla każdego wejścia):
  • 220 V DC,
  • 110 V DC,
  • 48 V DC,
  • 24 V DC.
 3. Z różnym rodzajem styków wyjść (niezależnie dla każdego wyjścia):
  • styki zwierne,
  • styki rozwierne.

Stan wszystkich wejść i wyjść, a także stan transmisji i zasilania sygnalizowany jest przez 36 diod typu LED. Koncentrator iKar I/O System znajduje zastosowanie:

 • w przemysłowych systemach zbierania danych, wizualizacji i sterowania (systemy SCADA) jak np. w opracowanym w Kared systemie iKar .
 • w centralnych systemach sygnalizacji zakłóceń w połączeniu z tablicami synoptycznymi.

Poprzez spięcie w jednej sieci RS485, 32 koncentratorów iKar I/O System, można uzyskać system, obsługujący przez tylko jedno złącze szeregowe 1024 wejścia i wyjścia.

 

1. Zakres napięcia znamionowego 21 - 27 VDC (24 V +/- 12,5%)
2. Prąd znamionowy 0,6A
3. Wymiary SxWxG (bez złącza) 225 mm x 75 mm x 110mm
4. Montaż szyna DIN 35mm lub bezpośrednio do ściany
5. Masa w zaleznożci od wersji 0,85kg - 1,2kg
6. Stopień ochrony obudowy IP30
7. Temperatura otoczenia, przy U zasilania = 24V DC i ograniczonej ilości jednocześnie pobudzonych wejść i wyjść, zgodnie z opisem w tekście 0... + 50 o C
8. Maksymalna wilgotność względna Brak kondensacji, tworzenia się lodu, szronu
9. Klasa ochronności (zabezp. przed porażeniem) II
10. Stopień zanieczyszczenia 2
11. Wytrzymałość izolacji:zasilanie - RS422 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
12. Wytrzymałość izolacji: zasilanie - mikrokontroler 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
13. Wytrzymałość izolacji: zasilanie - wejścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
14. Wytrzymałość izolacji: zasilanie - wyjścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
15. Wytrzymałość izolacji: RS422 - mikrokontroler 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
16. Wytrzymałość izolacji: RS422 - wejścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
17. Wytrzymałość izolacji: RS422 - wyjścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
18. Wytrzymałość izolacji: mikrokontroler - wejścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
19. Wytrzymałość izolacji: mikrokontroler - wyjścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
20. Wytrzymałość izolacji: wejście - dowolne inne wejście lub wyjście 2,25 kV / 50 Hz / 1 min
21. Wytrzymałość izolacji: wyjście - dowolne inne wejście lub wyjście 2,25 kV / 50 Hz / 1 min
22. Zgodność z normami PN-EN 61010-1:2004
PN-EN 61000-6-2:2003
PN-EN 61000-6-4:2002
23. Możliwe wersje ze względu na liczbę wejść/wyjść 32 wejścia / brak wyjść,
24 wejścia / 8 wyjść,
16 wejść / 16 wyjść,
8 wejść / 24 wyjścia,
brak wejść / 32 wyjścia,
24. Napięcia wersje ze względu na napięcie znamionowe wejść 220 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
25. Napięcie przełączania wejścia dla T otoczenia = 25 C od (U znam. wejścia / 2) * 0,8
od (U znam. wejścia / 2) * 1,2
26. Możliwe wersje ze względu na rodzaj styku wyjść zwierny,
rozwierny
27. Rezystancja wejścia 164kΩ dla 220 V DC
82 kΩ dla 110 V DC
35 kΩ dla 48 V DC
17 kΩ dla 24 V DC
28. Obciążalność wyjścia dla obciążenia rezystancyjnego 8A / 250V AC
8A / 24 V DC
29. Minimalna szerokość impulsu na wejściu 13 ms
30. Zakres nastawczy długości impulsu wyjściowego 0,02s-5,1s co 0,02s z możliwością wydłużania i skracania oraz 8 (pobudzenie aż do polecenia wyłączenia)
31. Obsługiwane medium transmisyjne RS422, 4-przewodowy RS485
32. Obsługiwany protokół Modbus RTU
Obsługiwane polecenia:
Read Registers,
Preset Multiple Registers
33. Prędkość transmisji Nastawiana: 9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
34. Liczba bitów danych 8
35. Liczba bitów stopu 1
36. Bit parzystości Nastawiany:
odd,
even,
none
37. Adres sieci Modbus RTU Nastawiany z zakresu 1-247
38. Wejście RS422 typu fail-safe Tak
39. Włączane terminatory Tak
40. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją na zaciskach zasilania Tak
41. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na zaciskach zasilania Tak
42. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na zaciskach RS422 Tak
43. Odporność na zwarcie RS422 Tak