Układy synchronizacji

Synchronizator SM-05 jest przeznaczony do dokładnego i automatycznego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej. Jego podstawowe cechy:

 1. Zamykanie wyłącznika z nastawionym czasem wyprzedzenia, odpowiednim dla zastosowanego wyłącznika,
 2. Redundancyjna struktura zapewniająca wysoką niezawodność i dużą dokładność łączenia,
 3. Optymalizacja automatycznego wyrównywania napięć i częstotliwości wg kryterium minimalno-czasowego,
 4. Synoptyka umożliwiająca obserwację procesu synchronizacji automatycznej,
 5. Procedury umożliwiające pomiary czasu wyprzedzenia wyłącznika i parametrów charakteryzujących dynamikę obiektu dla celów optymalizacji procesów zrównywania napięć i częstotliwości.


Po uruchomieniu, synchronizator wysyła impulsy poprzez które oddziałuje na regulator prędkości kątowej silnika zespołu prądotwórczego w kierunku zrównania częstotliwości generatora z częstotliwością sieci, oraz na regulator napięcia generatora w kierunku zrównania napięcia generatora z napięciem sieci. W chwili spełnienia zadanych warunków synchronizacji, wysyła sygnał załączający wyłącznik główny generatora z nastawionym czasem wyprzedzenia.

Cechą wyróżniającą mikroprocesorowe synchronizatory SM-05 wśród innych powszechnie stosowanych urządzeń tego typu jest teoretycznie bezbłędne łączenie obiektów również w stanach nieustalonych różnicy częstotliwości, w których różnica częstotliwości jest liniową funkcją czasu. Osiągnięto to przez zastosowane w nich algorytmów regulacji napięcia i częstotliwości uwzględniających charakterystyki regulacyjne regulatorów napięcia i częstotliwości synchronizowanego obiektu w połączeniu z oryginalnym sposobem realizacji czasu wyprzedzenia (patent nr 158719 UP RP). Synchronizatory SM-05 umożliwiają wydatnie skrócenie czasu trwania synchronizacji i łączenie obiektów "w marszu" bez konieczności oczekiwania na ustabilizowanie się stałej różnicy częstotliwości.

Synchronizatory SM-05 dzięki redundancyjnej strukturze zarówno software-owej jak i hardware-owej charakteryzują się też wysoką niezawodnością.

Synoptyka synchronizatora SM-05 umożliwia obserwację procesu synchronizacji automatycznej. Synchronizator podaje bieżącą wartość różnicy częstotliwości i sygnalizuje przekroczenia zadanych wartości granicznych różnicy napięć. Ponadto wyświetla komunikaty o ewentualnych błędach uniemożliwiających łączenie.

Synchronizator SM-05 jest produkowany w dwóch wersjach SM-05A oraz SM-05B. Wersja SM-05B różni się od wersji SM-05A tym, że zastosowano w niej możliwość zewnętrznej blokady sygnału załączającego wyłącznik.

Nastawa czasu wyprzedzenia dopuszczalnej różnicy napięć i częstotliwości oraz parametrów charakteryzujących dynamikę synchronizowanego obiektu odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na płycie czołowej.

Parametry charakteryzujące dynamikę procesu regulacji napięcia i częstotliwości synchronizator mierzy sam, bez konieczności wykonywania ich z wykorzystaniem specjalnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Synchronizator umożliwia sprzętowy wybór (sygnałem zewnętrznym) jednej z czterech wartości czasu wyprzedzenia oraz jednego z dwóch zbiorów parametrów charakteryzujących dynamikę synchronizowanego zespołu prądotwórczego. Może być stosowany jako urządzenie przełączalne do łączenia nawet bardzo różniących się zespołów, takich jak: turbiny wodne, turbiny parowe, turbiny gazowe, zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi.

STATUS PRODUKTU: Wycofany z produkcji, serwisowany

 

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Napięcie pomiarowe

100V, 50Hz

2.

Napięcie zasilające

80V do 400V DC lub AC

3.

Pobór mocy w torach pomiarowych

<3VA

4.

Pobór mocy w torze zasilającym

<40VA

5.

Czas wyprzedzenia

Nastawiony skokowo
w zakresie
od 1ms do 320ms
z dokładnością 1ms

6.

Dopuszczalna różnica częstotliwości przy łączeniu Δf

od 0.01Hz do 1.00Hz
nastawiona
z dokładnością 0.01Hz

7.

Dopuszczalna różnica napięć
przy łączeniu ΔU

nastawiona w zakresie
od 2% do 20% napięcia
znamionowego sieci
z dyskretyzacją 1%
i dokładnością ±0.2%

8.

Zakres nastaw wartości przyspieszenia kątowego a
zależnego od charakterystyki przejściowej zespołu prądotwórczego

od 0.01Hz/s do 2.5Hz/s
z dyskretyzacją 0.01Hz/s

9.

Zakres działania regulatora prędkości kątowej

±10% częstotliwości
znamionowej
napięcia sieci

10.

Sterowanie prędkością kątową zespołu prądotwórczego

Impulsowe z prawie stałym
przyspieszeniem kątowym

11.

Czas czekania układu na wprowadzenie zespołu prądotwórczego
ze stanu pracy synchronicznej niesynfazowej

5s ±0.5s

12.

Elementy wykonawcze

przekaźniki R-15
w podstawkach

13.

Postać sygnałów wyjściowych

bierna (styki przekaźników)

14.

Znamionowa temperatura otoczenia

273°K - 323°K
(0°C - 50°C)

15.

Uchyb kąta załączania δα w warunkach normalnych

δα<2.0°
dla tw<100ms
δα<4.5°
dla 100<tw<320ms

16.

Stopień ochrony

IP 10A

17.

Obudowa

BOPLA lub EURO 19 cali

18.

Napięcie próby

2.0kV, 50Hz
w czasie 1 minuty

19.

Masa

5.3 kg

 

Synchronizatory Mikroprocesorowe SM-05

Synchronizatory typu SM-05 pracują między innymi w następujących obiektach:

 • Rafineria Gdańska
 • Elektrownia Kemerkoy
 • Elektrownia Siersza
 • Elektrownia Adamów
 • Elektrownia Połaniec
 • Elektrownia Łaziska
 • Elektrownia Dolna Odra
 • Elektrownia Szczecin
 • Elektrownia Łagisza
 • Elektrownia Wodna Gałęźnia
 • Elektrownia Wodna Żelkowo
 • Elektrownia Wodna Struga
 • Elektrownia Wodna Koronowo
 • Elektrownia Wodna Tryszczyn
 • Elektrownia Wodna Solina
 • Elektrownia Wodna Porąbka Żar
 • Elektrociepłownia Białystok
 • Elektrociepłownia Siekierki
 • Elektrociepłownia Będzin
 • Cukrownia Łubna
 • ECII Gdańsk
 • Elana Toruń
 • ZG Polkowice
 • ELROW Rybnik
 • Statek Badawczy "Baltica"
 • i innych.

Ogółem współpracują z prawie 130 generatorami różnej mocy.