Układy sygnalizacji

 
Kaseta sygnalizacyjna KSR-64 jest przeznaczona do kontroli wizualno-dźwiękowej i rejestracji zadarzeń dla 64 sygnałów / stanów granicznych w nadzorowanym obiekcie, oraz do budowania układów rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA) o nawet bardzo dużej ilości wejść alarmowych.
 

Sposób reakcji każdego wejścia kasety na pobudzenie określonym stanem alarmowym jest definiowany przez użytkownika. Możliwe jest dowolne przypisywanie wejść urządzenia do pól alarmowych jak i łączenie w grupy wejść oraz pól alarmowych. Użytkownik może także określić proste zależności logiczne (AND/OR) pomiędzy poszczególnymi wejściami. Do interakcji z zewnętrznymi urządzeniami kaseta wyposażona jest w moduł(-y) wyjść przekaźnikowych.

Urządzenie posiada złącze w standardzie RS485, które prócz funkcji komunikacji z systemem nadrzędnym może służyć do łączenia kaset w grupy modułów i budowania w ten sposób kolumny sygnalizacyjnej (układu RSA) o ilości sygnałów będący wielokrotnością 64. Zaletą takiego połączenia jest to, że w systemie nadrzędnym cała kolumna sygnalizacyjna (układ RSA) jest widziana jako pojedyncze urządzenie.

Komunikacja z systemem nadrzędnym może przebiegać przy wykorzystaniu portów RS485, RJ45 jak i łączy światłowodowych. Konfiguracja urządzenia odbywa się przez port serwisowy USB. Możliwe do wykorzystania protokoły to IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz protokół producenta. Za ich pomocą można odczytać aktualny stan wejść alarmowych, stan sygnalizacji oraz pobrać rejestr zapisanych w pamięci zdarzeń. W trybie cyfrowego zapisu stanu wejść urządzenie pozwala na zmianę stanu pól świecących przy użyciu komend wysyłanych z systemu nadrzędnego. Wbudowane lub zewnętrzne przyciski umożliwiają przyjmowanie sygnalizacji alarmowej, jej kasowanie oraz test poprawności świecenia pól diodowych oraz alarmów dźwiękowych.

Urządzenie zasilane jest napięciem stałym 220 V przez dwa zasilacze działające redundantnie. Porty komunikacyjne, zaciski wejściowe, wyjścia przekaźnikowe są izolowane galwanicznie. Kaseta ma budowę modułową i na życzenie może być dowolnie konfigurowana. Podstawowym i niezbędnym wyposażeniem jest moduł CPU oraz jeden moduł zasilacza. Pozostałe pakiety można dowolnie dodawać odpowiednio konfigurując pojedyńczą kasetę i cały układ.

 

OPIS DZIAŁANIA

Kaseta sygnalizacyjna realizuje następujące funkcje:

– Cykliczne odczytywanie stanów wejściowych,

– Filtracja sygnałów wejściowych z zadaną przez użytkownika stałą czasową,

– Opóźnienia reakcji na pobudzenie o zadany czas,

– Przedłużanie czasu trwania pobudzania,

– Rejestracja zdarzeń – wystąpienie stanu alarmowego, jego zanik oraz przyjęcie alarmu przez

obsługę wraz z czasem wystąpienia.

Sposób reakcji na stan alarmowy określany jest przez użytkownika dowolnie dla każdego kanału. Cykl sygnalizacji alarmowej składa się z 5 lub 7 faz w zależności od tego, czy dany kanał jest przypisany do grupy alarmów, dla których specjalnie sygnalizowany jest alarm, który wystąpił jako pierwszy. Do zadań użytkownika należy zdefiniowanie następujących faz w zależności od trybu pracy:

1. Brak wyróżnienia pierwszego alarmu:

— Normalna praca,

— Wystąpienie alarmu,

— Przyjęcie alarmu,

— Zanik alarmu przed przyjęciem,

— Zanik alarmu po przyjęciu.

2. Wyróżnienie pierwszego alarmu:

— Normalna praca,

— Wystąpienie pierwszego alarmu,

— Wystąpienie kolejnych alarmów,

— Przyjęcie alarmu,

— Zanik pierwszego z alarmów przed przyjęciem,

— Zanik pozostałych alarmów przed przyjęciem,

— Zanik alarmu po przyjęciu.

Dla każdej z faz użytkownik powinien określić:

1. Sposób świecenia:

— Pole diodowe wyłączone,

— Pole świeci światłem ciągłym,

— Pole pulsuje powoli (1 Hz),

— Pole pulsuje szybko (2Hz).

2. Kolor światła:

— Zielone,

— Czerwone,

— Niebieskie,

— Żółte,

— Białe.

3. Dodatkowe reakcje:

— Załączenie przekaźnika (-ów).

4. Sposób wyzwalania alarmu:

— Zboczem narastającym,

— Zboczem opadającym.

Lp. Parametr Wartość lub zakres
1.

Napięcie zasilania

220 V DC / 230 V AC

2.

Prąd znamionowy

0,15 A

3.

Wymiary maksymalne ze złączem (Sz x W x G) [mm]

484 x 133 x 180 (standard 19” 3U)

4.

Masa [kg]

2,35

5.

Temperatura otoczenia

-5 ÷ 55 °C

6.

Wytrzymałość dielektryczna: Zasilanie i Wejścia

2 kV AC / 1 min

7.

Wytrzymałość dielektryczna: Interfejsy szeregowe

0,5 kV AC / 1 min

8.

Rezystancja izolacji

Min. 100 MΩ przy 500 V

9.

Wytrzymałość elektryczna przy badaniu napięciem udarowym: Zasilanie i Wejścia

5 kV / 1,2 / 50 µs

10.

Wytrzymałość elektryczna przy badaniu napięciem udarowym: Interfejsy szeregowe

0,8 kV / 1,2 / 50 µs

11.

Odporność na wyładowania elektrostatyczne

6 kV - kontaktowe / 8 kV – w powietrzu

12.

Odporność EFT/Burst: Porty komunikacyjne


1 kV peak

13.

Odporność EFT/Burst: Pozostałe obwody

4 kV peak

14.

Odporność Surge: Porty komunikacyjne

2 kV linia – ziemia

15.

Odporność Surge: Pozostałe obwody

2 kV linia – ziemia

1 kV linia – linia

16.

Możliwe napięcie znamionowe wejść Un

220 V DC

17.

Rezystancja wejścia

280 k dla 220 V DC

18.

 

Napięcie przełączania wejścia

110 V DC do 170 V DC

19.

Filtracja przebiegów wejściowych

Cyfrowa

20.

Czas filtracji

Nastawiany, 1 65 000 ms

21.

Opóźnienie sygnału wejściowego

Nastawiane, 0 65 000 ms

22.

Przedłużenie sygnału wejściowego

Nastawiane, 0 65 000 ms

23.

Medium transmisyjne

RS485 4-wire

RJ45

Światłowód

24.

Protokół komunikacyjny

IEC 60870-5-103

IEC 61850

protokół własny

     
Karta katalogowa KSR-64 plik PDF w. 1.04
Karta informacyjna KSR-64 plik PDF w. 1.01