System Sterowania i Nadzoru

Rozwój automatyzacji procesów produkcyjnych oraz towarzyszących im systemów kontroli, sterowania i akwizycji danych (SCADA) wymaga do swego sprawnego działania urządzeń przystosowanych do wzajemnej wymiany danych, łatwych w zastosowaniu i pewnych w działaniu. Dlatego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na opracowany w naszej firmie koncentrator iKar I/O System GSM.Charakterystyka:
Koncentratory iKar I/O System GSM służą do zbierania i przesyłania informacji dwustanowych z obiektów znajdujących się w dużej odległości lub w miejscach trudno dostępnych, gdzie zastosowanie standardowych rozwiązań jest utrudnione lub niemożliwe. System składa się z dwóch urządzeń, wejściowego odczytującego stan linii wejściowych i w razie zmiany wysyłającego wiadomość SMS do urządzenia wyjściowego, które po odebraniu informacji steruje stykami wyjściowymi.

Urządzenia iKar I/O System GSM współpracują z sieciami wszystkich operatorów GSM.

Elastyczna konstrukcja modułów iKar I/O System GSM umożliwia ich wykonanie w różnych wersjach:

 1. Z różnym napięciem znamionowym wejść (niezależnie dla każdego wejścia):
  • 220 V DC,
  • 110 V DC,
  • 48 V DC,
  • 24 V DC.
 2. Z różnym rodzajem styków wyjść (niezależnie dla każdego wyjścia):
  • styki zwierne,
  • styki rozwierne.
 3. Z różnym podziałem na wejścia i wyjścia:
  • 32 wejścia (moduł 1) i 32 wyjścia (moduł 2),
  • 24 wejścia / 8 wyjść (moduł 1) i 24 wyjścia / 8 wejść (moduł 2),
  • 16 wejść / 16 wyjść (moduł 1) i 16 wyjść / 16 wejść (moduł 2).

Stan wszystkich wejść i wyjść, a także stan transmisji i zasilania sygnalizowany jest przez 36 diod typu LED.

Koncentrator iKar I/O System GSM znajduje zastosowanie:

 • w przemysłowych systemach zbierania danych, wizualizacji i sterowania (systemy SCADA) jak np. w opracowanym w Kared systemie iKar .
 • w centralnych systemach sygnalizacji zakłóceń w połączeniu z tablicami synoptycznymi.

 

1. Zakres napięcia znamionowego 21 - 27 VDC (24 V +/- 12,5%)
2. Prąd znamionowy 0,6A
3. Wymiary SxWxG (bez złącza) 225 mm x 75 mm x 110mm
4. Montaż szyna DIN 35mm lub bezpośrednio do ściany
5. Masa w zależności od wersji 0,85kg - 1,2kg
6. Stopień ochrony obudowy IP30
7. Temperatura otoczenia, przy U zasilania = 24V DC
i ograniczonej ilości jednocześnie pobudzonych wejść
i wyjść, zgodnie z opisem w tekście
0... + 50 o C
8. Maksymalna wilgotność względna Brak kondensacji, tworzenia się lodu, szronu
9. Klasa ochronności (zabezp. przed porażeniem) II
10. Stopień zanieczyszczenia 2
11. Wytrzymałość izolacji:zasilanie - RS422 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
12. Wytrzymałość izolacji: zasilanie - mikrokontroler 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
13. Wytrzymałość izolacji: zasilanie - wejścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
14. Wytrzymałość izolacji: zasilanie - wyjścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
15. Wytrzymałość izolacji: RS422 - mikrokontroler 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
16. Wytrzymałość izolacji: RS422 - wejścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
17. Wytrzymałość izolacji: RS422 - wyjścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
18. Wytrzymałość izolacji: mikrokontroler - wejścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
19. Wytrzymałość izolacji: mikrokontroler - wyjścia 2,5 kV / 50 Hz / 1 min
20. Wytrzymałość izolacji: wejście - dowolne inne wejście
lub wyjście
2,25 kV / 50 Hz / 1 min
21. Wytrzymałość izolacji: wyjście - dowolne inne wejście
lub wyjście
2,25 kV / 50 Hz / 1 min
22. Zgodność z normami PN-EN 61010-1:2004
PN-EN 61000-6-2:2003
PN-EN 61000-6-4:2002
23. Możliwe wersje ze względu na liczbę wejść/wyjść 32 wejścia / brak wyjść,
24 wejścia / 8 wyjść,
16 wejść / 16 wyjść,
8 wejść / 24 wyjścia,
brak wejść / 32 wyjścia,
24. Napięcia wersje ze względu na napięcie znamionowe
wejść
220 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
25. Napięcie przełączania wejścia dla T otoczenia = 25 C od (U znam. wejścia / 2) * 0,8
od (U znam. wejścia / 2) * 1,2
26. Możliwe wersje ze względu na rodzaj styku wyjść zwierny,
rozwierny
27. Rezystancja wejścia 164kΩ dla 220 V DC
82 kΩ dla 110 V DC
35 kΩ dla 48 V DC
17 kΩ dla 24 V DC
28. Obciążalność wyjścia dla obciążenia rezystancyjnego 8A / 250V AC
8A / 24 V DC
29. Minimalna szerokość impulsu na wejściu 13 ms
30. Obsługiwane medium transmisyjne RS232
31. Prędkość transmisji: 115200 bit/s
32. Liczba bitów danych 8
33. Liczba bitów stopu 1
34. Bit parzystości brak
35. Obsługiwane rodzaje sieci GSM GSM 850
GSM 900
GSM 1800
GSM 1900
36. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją na zaciskach
zasilania
Tak
37. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na zaciskach
zasilania
Tak