Projekty Indywidualne

Działające w warunkach wolnorynkowych przedsiębiorstwa dystrybucyjne coraz częściej stają przed problemem zwiększenia zdolności przesyłowych swojej sieci. Przyczynia się do tego zarówno zwiększające się zapotrzebowanie na energię ze strony odbiorców jak i pojawianie się nowych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe czy też małe elektrownie wodne. Już obecnie niektóre linie sieci rozdzielczej 110kV okresowo przeciążają się.
Jak zatem dystrybutorzy energii elektrycznej mogliby znacznie zmniejszyć różnicę między zapotrzebowaniem na dodatkową obciążalność a możliwościami wynikającymi ze statycznej przepustowości linii?


Odpowiedzią na to pytanie jest system dynamicznego wyznaczania obciążalności linii, w skrócie DOL, opracowany przez Instytut Energetyki O/Gdańsk a elementem tego systemu jest opracowany przez Kared Miernik temperatury i prądu linii WN typu MTP.

Zadaniem miernika MTP jest bezpośredni pomiar temperatury i prądu płynącego w przewodzie linii wysokiego napięcia i dostarczanie danych pomiarowych do systemu DOL.

Miernik MTP instaluje się bezpośrednio na przewodzie linii, która zasila go energią pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez prąd w nim płynący. Urządzenie pracujące w trybie ciągłym mierzy temperaturę i prąd płynący w przewodzie, uśrednia wyniki pomiarów za okresy 1 sekundowe i za pomocą współpracującego z nim radiomodemu dostarcza tak przygotowane dane do komputerowego systemu DOL.

Polecamy publikację pt. "Zwiększenie zdolności przesyłowych linii 110 kV - Monitorowanie dopuszczalnego obciążenia" która ukazała się w Biuletynie Branżowym "ENERGIA Elektryczna" nr 2/2010 wydanym przez Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

 

Lp. Parametr Wartość
1. Wymiary (w przybliżeniu, łącznie ze śrubami) 360 mm x 152 mm x 256 mm
2. Masa 5,5 kg
3. Stopień ochrony obudowy IP65
4. Przewody na które może być zamocowany AFL-6 120 mm2..300 mm2
5. Minimalna temperatura pracy (może zmniejszać się zasięg) -40 C
6. Optymalna temperatura pracy -10C...+40 C
7. Maksymalna temperatura pracy +60 C
8. Minimalny prąd potrzebny do poprawnej pracy 60 A
9. Maksymalny prąd ciągły nieniszczący 800 A
10. Maksymalny prąd o czasie trwania < 1 minuta 1200 A
11. Maksymalny prąd o czasie trwania < 10 sekund 3000 A
12. Zakres mierzonego prądu 60...1200 A
13. Częstotliwość próbkowania prądu 2,048 kHz
14. Filtr antyaliasingowy Butterwortch 2nd 200 Hz(-3 dB)
15. Ilość mierzonych temperatur 2 lub 3 w zal. od wersji
16. Zakres pomiaru temperatur -40..+150 C
17. Rozdzielczość pomiaru temperatur 0,1 C
18. Miejsce zamocowania sensorów temperatury uchwyt miernika
19. Możliwy numer miernika 1...32767
20. Pasmo radiomodemu ISM
21. Częstotliwość pracy 433,2 MHz
22. Rodzaj modulacji GFSK
23. Moc wyjściowa nadajnika 10 mW
24. Rodzaj anteny zewnętrzna
25. Zasięg w terenie otwartym do 200 m