Projekty Indywidualne

Izolowany konwerter K232422 przeznaczony jest do podłączenia komputera PC (np. koncentratora danych), jako urządzenia master, do sieci RS422 lub 4 - przewodowej (tzw. full duplex) sieci RS485.
Umożliwia to dostęp z jednego portu RS232C komputera PC, do 10 urządzeń (np. sterowników, zabezpieczeń itp.) wyposażonych w port RS422, lub do 32 urządzeń wyposażonych w 4 - przewodowy port RS485.
Urządzenie jest idealne do zastosowania w przemysłowych systemach zbierania danych, wizualizacji i sterowania (systemy SCADA itp.).
Zapewnia pełną izolację galwaniczną komunikujących się urządzeń, również od zasilania.
Sygnalizuje pracę torów transmisyjnych oraz zasilanie torów transmisyjnych RS232C i RS422.

Konwerter K232422 wymaga zewnętrznego źródła zasilania napięciem stałym 24 V DC.

 

Lp. Parametr Wartość
1. Praca w sieci RS422 lub 4 - przewodowej (full duplex) RS485
2. Prędkość transmisji Maksymalnie 115200 kbit/s
3. Sygnalizacja pracy 4 diody LED
4. Długość linii RS422/485
i rodzaj medium transmisyjnego
Do 1200 m, dwie skrętki nieekranowane, lub kabel ekranowany
z dodatkową żyłą do połączenia mas transmisyjnych. Ekran uziemiony.
5. Terminatory Wbudowane, włączane mikroprzełącznikami
6. Zabezpieczenia przepięciowe Na wszystkich portach
7. Zabezpieczenie przetężeniowe Na porcie zasilania
8. Pełna izolacja galwaniczna 2,5 kV / 50 Hz / 1min
9. Napięcie zasilania 24 V DC ±12,5% (21- 27 VDC)
10. Obudowa Phoenix-Contakt, 25x79x99 mm, montaż na szynę DIN-35 mm
11. Zgodność z normami EN60950-1
EN55022
EN55024

 

Instrukcja użytkowania plik PDF w. 1.01
Schemat podłączenia plik GIF