Projekty Indywidualne

Przeznaczeniem rodziny przetworników P1U/P1I jest przetwarzanie wartości skutecznej napięcia lub prądu przemiennego na znormalizowany sygnał prądowy 4-20mA oraz napięciowy 0-10V.
Przetworniki zostały zaprojektowane z myślą o współpracy ze sterownikami PLC lub innymi urządzeniami automatyki przemysłowej posiadającymi wejścia analogowe.
Szeroki przedział zakresów pomiarowych (do 400V dla PIU, do 5A dla P1I) pozwala na precyzyjny dobór urządzenia do mierzonych wielkości.
Urządzenie zapewnia pełną izolację galwaniczną pomiędzy obwodami pomiarowymi, wyjściowymi i zasilaniem.

 

Lp. Parametr
Wartość
1. Typ przetwornika
P1I
P1U
2. Przetwornik wartości skutecznej prądu przemiennego napięcia przemiennego
3. Znamionowy prąd wejściowy In (A AC) 1, 2, 5  
4. Znamionowe napięcie wejściowe Un (V AC)   60, 100, 250, 400
5. Rezystancja wejścia pomiarowego 50 mΩ dla In=1 A
50 mΩ dla In=2 A
20 mΩ dla In=5 A
> 1 MΩ
6. Sygnał wyjściowy aktywny stałoprądowy
4...20mA Robc ≤ 500 Ω
7. Sygnał wyjściowy stałoprądowy pasywny
4...20mA UZ =15...30V Robc ≤ 500 Ω
8. Sygnał wyjściowy stałonapięciowy
0...10V Robc ≥ 2000 Ω
9. Czas przetwarzania
5 s
10. Klasa dokładności
0,5
11. Napięcie zasilania
230 V ac 50Hz lub 24 V dc
12. Pobór mocy - obwód zasilania
≤ 4 VA
13. Pobór mocy - obwód pomiarowy
≤ 0,6 VA
14. Obudowa
Phoenix-Contakt, 45x75x104 mm,
montaż na szynę DIN-35 mm
15. Waga
285 g
16. Stopień ochrony zapewniany
przez obudowę
IP20
17. Wymagania bezpieczeństwa
zgodnie z normą
PN-EN 61010-1
Warunki odniesienia i znamionowe warunki użytkowania:
18. Sygnał wejściowy 0...1,2 In 0...1,5 Un
19. Częstotliwość sygnału wejściowego 40...400 Hz 40...400 Hz
20. Przeciążalność krótkotrwała 1 s 10_In 2 Un (Max 1000V)
21. Temperatura otoczenia -20...55 °C -20...55 °C