President Proxy, Chief accountant R&D Manager Marketing Manager Director
Regional Office Warszawa
mgr inż. Adam Redlarski mgr Ewa Redlarska-Świdrak mgr inż. Marek Ostrowski mgr Robert Świdrak Jan Czarnecki
adam.redlarski@kared.com.pl ewa.redlarska@kared.com.pl marek.ostrowski@kared.com.pl robert.swidrak@kared.com.pl jan.czarnecki@kared.com.pl

Map:

Our address:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KARED Spółka z.o.o.
ul. Kwiatowa 3/1 , 80-180 Kowale poczta Gdańsk

Telefon:   +48 58 322 82 31
Fax:   +48 58 322 82 33
E-mail   kared@kared.com.pl


Commercial information:

KRS   0000140099   Sąd Rejonowy w Gdańsku
REGON   008103751    
NIP   583-001-80-84    
Kapitał zakładowy   51.000,00 zł