Adam Redlarski      
Prezes Zarządu   Prokurent, Główna księgowa   Kierownik Działu B&R   Kierownik Działu Marketingu Dyrektor Regionalnego Biura Handlowego Warszawa
mgr inż. Adam Redlarski   mgr Ewa Redlarska-Świdrak   mgr inż. Marek Ostrowski   mgr Robert Świdrak Jan Czarnecki
adam.redlarski@kared.com.pl   ewa.redlarska@kared.com.pl   marek.ostrowski@kared.com.pl   robert.swidrak@kared.com.pl jan.czarnecki@kared.com.pl

Plan dojazdu:

Nasz adres:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KARED Spółka z.o.o.
Kowale ul. Kwiatowa 3/1 , 80-180 Gdańsk

Telefon:   +48 58 322 82 31
Fax:   +48 58 322 82 33
E-mail   kared@kared.com.pl


Informacje handlowe:

KRS   0000140099   Sąd Rejonowy w Gdańsku
REGON   008103751    
NIP   583-001-80-84    
Kapitał zakładowy   51.000,00 zł