System Sterowania i Nadzoru

Firma Kared wychodząc naprzeciw potrzebom klientów opracowała kompleksową ofertę w zakresie systemów sterowania i nadzoru (SCADA) kładąc duży nacisk na elastyczność rozwiązań i możliwość ich dopasowania do konkretnych i często specyficznych potrzeb odbiorcy.

Głównym elementem oferty jest system iKar będący propozycją systemu nadrzędnej kontroli, sterowania i akwizycji danych.

Nasza propozycja:

Oprogramowanie realizujące zadania systemu sterowania i nadzoru.
Moduł 32 wejść / 32 wyjść binarnych, port komunikacyjny poprzez moduł GPRS, protokół ModBus RTU.
Moduł 32 wejść / 32 wyjść binarnych, port komunikacyjny poprzez moduł GPRS, protokół ModBus RTU.
Serwer dla systemu iKar i/lub wieloportowy moduł komunikacyjny oraz koncentrator wejść/wyjść dwustanowych.