Układy rejestracji

Niezawodność działania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych czy przemysłowych w znacznym stopniu zależy od sposobów zapobiegania awariom oraz znajomości eksploatowanych układów. Zastosowanie nowoczesnych cyfrowych rejestratorów zakłóceń z ciągłą rejestracją wybranych parametrów oraz odpowiedniego oprogramowania inżynierskiego pozwala na bieżącą analizę pracy urządzeń zarówno przed, w czasie jak i po awarii. Rejestratory umożliwiają zdobywacie wiedzy o systemach elektroenergetycznych i przemysłowych, analizę działania i testowanie zabezpieczeń oraz ostrzeganie o możliwości wystąpienia awarii.

Nasza propozycja:

Kasety typu KSR pełnią funkcję sygnalizacji zakłóceń i jednocześnie rejestracji zdarzeń. Współpracują z systemami informatycznymi typu SCADA.
Oprogramowanie inżynierskie rejestratorów RZ-1 to zarządzanie funkcjami urządzenia, pobieranie i analiza danych, eksport do formatu Comtrade.
Cyfrowy rejestrator zakłóceń i zdarzeń w wykonaniu przenośnym lub stacjonarnym
Rejestrator RZ-1 stacjonarny z wbudowaną szybką drukarką termiczną z papierem w rolce o szerokości 215mm