Układy synchronizacji

Bezpieczne łączenie obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej polega na tym, aby w chwili załączenia popłynęły minimalne prądy wyrównawcze. Spełnione więc muszą być warunki: równości amplitud napięć, równości częstotliwości napięć, zgodności kierunków wirowania wektorów napięć i zgodność kąta fazowego pomiędzy wektorami łączonych napięć. Kontrola wyżej wymienionych warunków i wybór chwili załączenia dokonywana jest przez synchronizatory automatyczne lub półautomatyczne, przy czym te pierwsze realizują również funkcje regulacji napięcia i częstotliwości.

Nasza propozycja:

Dotykowy, graficzny panel HMI TS-21 do synchronizatorów typu SS-07 przeznaczony do wizualizacji procesu synchronizacji.
Wyniesiony, dodatkowy panel HMI do wszystkich synchronizatorów typu SM-06. Umożliwia wizualizację i sterowanie.
Synchronizator automatyczny, wycofany z produkcji, serwisowany
Synchronizatory rodziny SM-06 przeznaczone są do łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej.
Synchronizator sieciowy typu SS-07, dwutorowy, dwukanałowy, dedykowany dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.
Synchronizator półautomatyczny łączy obiekty elektroenergetyczne prądu przemiennego do pracy równoległej ze stałym czasem wyprzedzenia.
Synchronizator półautomatyczny łączy obiekty elektroenergetyczne prądu przemiennego do pracy równoległej ze stałym kątem wyprzedzenia.
Przekaźnik zapobiega załączaniu wyłącznika gdy nie są spełnione nastawione warunki synchronizmu.
TUS-PC to zaawansowane urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do testowania układów synchronizacji i przekaźników częstotliwościowych.