RSA dla KGHM Huta Głogów


Układ rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA) dla KGHM Huta Głogów

 

Firma Kared dostarczyła do KGHM Huta Głogów dla rozdzielni 6 kV GST1 układ rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA) wykonany z zastosowaniem pięciu kaset sygnalizacyjnych typu KSR-50 połączonych w całość. Wykonane rozwiązanie monitoruje 250 kanałów alarmowych, prowadzi rejestrację zdarzeń z rozdzielczością 1 ms w buforze mieszczącym 6000 zdarzeń.  
  FAT szafy FW1 Szafa RSA FW1 w KGHM