SE 400/220/110 kV Ołtarzew


Centralny Synchronizator Stacyjny

Firma Kared wyposażyła rozdzielnie 400 kV oraz 220 kV w SE Ołtarzew w układ synchronizacji w architekturze rozproszonej. Zainstalowano 15 jednostek polowych - Synchronizatory Stacyjne SS-07 - współpracujących z:
Stacja przekazana do eksploatacji w grudniu 2013r.

Widok na SE 400/220/110 Ołtarzew SS-07 w polu zabezpieczeń
rozdzielni 400 kV
Moduły TS-20 na back-up panelach SSiN w rozdzielni R-400 kV SS-07 w polu zabezpieczeń
rozdzielni 220 kV
Moduł TS-20 na back-up panelu SSiN w rozdzielni R-220 kV