Baza Wiedzy

Niniejszy dział przedstawia w sposób uporządkowany dokumentację zebraną na naszej stronie.
Mamy nadzieję, że uwolni on Państwa od konieczności przeszukiwania naszego serwisu w celu znalezienia konkretnych dokumentów.


Synchronizator sieciowy SS-07

Karta katalogowa synchronizatora sieciowego SS-07 plik PDF v.1.05


Synchronizator mikroprocesorowy SM-06-A, B, C

Insrrukcja użytkowania synchronizatora SM06 plik PDF v.06.2016
Instrukcja użytkowania synchronizatora SM06A plik PDF v.12.2004.00.4
Instrukcja użytkowania synchronizatora SM06As plik PDF v.12.2004.00.4
Instrukcja użytkowania synchronizatora SM06Af plik PDF v.12.2004.00.4
Instrukcja użytkowania synchronizatora SM06Au plik PDF v.12.2004.00.4
Instrukcja użytkowania synchronizatora SM06B plik PDF v.12.2004.00.5
Instrukcja użytkowania synchronizatora SM06C plik PDF v.07.2006.00.5
Certyfikat przydatności do stosowania w energetyce plik JPG v.11.2004


Synchronizator typu SMV-1D

Instrukcja użytkowania SMV-1D wersja 1.09 plik PDF v.1.09
Instrukcja użytkownika programu SCHRS wersja 1.27 plik PDF v.1.27
Film demonstracyjny plik WMV 01.2010


Synchronoskop SMV-1B

Instrukcja użytkowania SMV-1B wersja 1.07 plik PDF v.1.07
Instrukcja użytkownika programu SCHRS wersja 1.27 plik PDF v.1.27
Film demonstracyjny plik WMV 01.2010


Przekaźnik kontroli synchronizmu SCH-2

Instrukcja użytkowania SCH-2 wersja 1.06 plik PDF
v.1.06
Instrukcja użytkownika programu SCHRS wersja 1.27 plik PDF v.1.27


Tablica synchronizacyjna TS-10

Instrukcja użytkowania TS-10 plik PDF v.1.00
Certyfikat przydatności do stosowania w energetyce plik JPG 11.2004


Tablica synchronizacyjna TS-20

Instrukcja użytkowania TS-20 plik PDF v.1.02
     


Programowalne kasety sygnalizacyjne KSR
(z rejestratorami zdarzeń i komunikacją do SSiN)

Karta informacyjna o kasetach KSR plik PDF v.09.2010
Karta katalogowa kaset sygnalizacyjnych typu KSR-xx plik PDF v.1.00
Instrukcja użytkowania KSR-16 plik PDF v.2.06
Instrukcja użytkowania KSR-25 plik PDF v.2.06
Instrukcja użytkowania KSR-25-WI plik PDF v.2.06
Instrukcja użytkowania KSR-30 plik PDF v.2.06
Instrukcja użytkowania KSR-30-WI plik PDF v.2.06
Instrukcja użytkowania KSR-32-M plik PDF v.2.06
Instrukcja użytkowania KSR-50-3U plik PDF v.2.06
Zasady aplikacji kaset KSR-50-3U plik PDF v.1.00
Zasady aplikacji kaset KSR-50-3U-WI plik PDF v.1.00
Instrukcja programowania kaset plik PDF v.1.10
Opis implementacji IEC-60870-5-103 plik PDF v.1.02
     
Obudowa kasety KSR-16 typu A plik PDF v.2008
Obudowa kasety KSR-25 typu B plik PDF v.2008
Obudowa kasety KSR-30 typu C plik PDF v.2008
     
Program do konfiguracji kaset plik ZIP v.3.05
Program do generowania opisów plik ZIP v.1.08
Program do odczytu zdarzeń plik ZIP v.1.10
Program do aktualizacji oprogramowania w kasetach KSR plik ZIP v.1.03


Panele sygnalizacyjne KS

Instrukcja użytkowania KS-12-RGB-1U (19") plik PDF v.1.00
Instrukcja użytkowania KS-12-RGB-D plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkowania KS-16-RGB-D plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkowania KS-25-RGB-D plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkowania KS-16-RGB-E plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkowania KS-25-RGB-E plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkownika KS-30-RGB-E plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkownika KS-36-RGB-E plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkowania KS-40-RGB-E plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkownika KS-60-RGB-F plik PDF v.1.02
     
Program do generowania opisów plik ZIP v.1.08
     
Obudowa kasety typu D plik PDF -
Obudowa kasety typu E plik PDF -
Obudowa kasety typu F plik PDF -


Elektroniczne generatory światła migowego MIG-1.5 / MIG 2.0

Instrukcja użytkowania generatora światła migowego MIG plik PDF v.1.04
Schemat aplikacyjny plik JPG -
Wymiary gabarytowe plik JPG -


Regulator natężenia światła RNS

Karta informacyjna plik PDF
v.1.00
Schemat aplikacyjny plik PNG
-Cyfrowy rejestrator zakłóceń RZ-1

Instrukcja użytkowania RZ-1 wersja 1.33 (rejestrator przenośny) plik PDF v.1.33
Instrukcja użytkowania RZ-1 wersja 1.23 (rejestrator stacjonarny z drukarką) plik PDF v.1.23
Informacje i schematy montażowe RZ-1 plik PDF v.0.01
Program klienta RZ-1 wersja 1.36 plik ZIP v.1.36
Absolut Time Server plik ZIP -
Przykład rejestracji #1 plik ZIP -
Przykład rejestracji #2 plik ZIP -Cyfrowe rejestratory zdarzeń >>> patrz kasety sygnalizacyjne serii KSR


System iKar dla układów synchronizacji stacji elektroenergetycznych

Przykładowy schemat rozdzielni 3/2 wyłącznikowej - program iKar-CSS plik JPG
Przykładowy schemat rozdzielni szynowej - program iKar-CSS plik JPG
Przykład wizualizacji procesu synchronizacji - program iKar-CSS plik JPG
Przykład wizualizacji procesu synchronizacji - program iKar-SynView plik JPG
Przykład dziennika zdarzeń plik JPG
Przykład dziennika rejestracji plik JPG
Przykład wybranej rejestracji plik JPG


Aplikacja systemu iKar dla rozdzielni elektroenergetycznych

Przykład synoptyki głównej rozdzielni plik PNG
Przykład synoptyk szczegółowych plik PNG
Przykład raportu pracy nastawni plik PNG
Przykład dziennika zdarzeń plik PNG


iKar - I/O System

Instrukcja użytkowania modułu iKar I/O System (max: 32xWE; 32xWY, 1x RS485) plik PDF v.1.02
Instrukcja użytkowania iKar I/O System GSM (max: 32xWE lub 32xWY, GSM) plik PDF v.1.04