Nowość w ofercie

Mamy przyjemność poinformować, że dobiegły końca prace rozwojowe oraz wdrożenie do produkcji nowego synchronizatora przeznaczonego do stosowania we wszystkich miejscach instalacji elektroenergetycznych wymagających kontroli synchronizmu w czasie procesów łączeniowych. Synchronizator typu SS-07 jest dedykowany w szczególności dla stacji energetycznych najwyższych napięć, gdzie w sposób ciągły monitoruje fragment rozdzielni, w której jest zainstalowany, analizuje możliwości wykonania łączeń informując operatora o spełnieniu warunków synchronizacji jeszcze przed uruchomieniem procesu łączenia.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją, którą znaleźć można w kategorii UKŁADY SYNCHRONIZACJI.