Realizacje

Aktualnie realizujemy:

Dostawy układów synchronizacji dla stacji elektroenergetycznych:

 • SE 400/220/110 kV Skawina
 • SE 400/220 kV Byczyna
 • SE 400/110 kV Czarna
 • SE 400/220/110 kV Polkowice
 • SE 400 kV Stanisławów
 • SE 400/110 kV Łomża
 • SE 220/110 kV Włocławek Azoty
 • SE 400/220/110 kV Ostrołęka
 • SE 400/110 kV Słupsk
 • SE 400/110 kV Narew

Dostawy układów sygnalizacji dla stacji elektroenergetycznych i przemysłu:
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 • KGHM Huta Głogów


Nasze referencje:


Na przestrzeni lat firma Kared wyprodukowała kilka tysięcy specjalizowanych urządzeń, które trafiły do wielu odpowiedzialnych instalacji w obiektach elektroenergetycznych.

Szczególnie dumni jesteśmy z:
 1. Synchronizatorów Sieciowych typu SS-07, które jako jedyne potrafią bez obwodów komutacyjnych zapewnić realizację procesów synchronizacji w rozdzielni typu 3/2 na wszystkich wyłącznikach gałęzi wykonując kompleksowe pomiary i ciągły nadzór nad jej aktualnym stanem pracy. Wyjątkowość rozwiązania zapewniła naszym synchronizatorom w konkursie Targów Energetab 2013 nagrodę "Energia w dobrych rękach" Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

 2. Synchronizatorów Mikroprocesorowych typu SM-06, które pracują w ponad 250 instalacjach w kraju i za granicą, w tym w największych polskich elektrowniach jak Elektrownie: Bełchatów (blok 858MW oraz 360MW), Kozienice (bloki 500MW), Pątnów (bloki 200MW), Ostrołęka i inne.

 3. Synchronizatorów Mikroprocesorowych typu SM-05, które jako pierwsze w pełni cyfrowe synchronizatory na rynku utorowały naszej firmie drogę do wielu odbiorców, którzy umieścili je w ponad 130 instalacjach.

 4. Rejestratorów Zakłóceń typu RZ-1, które zdobyły dla naszej firmy Srebrny Medal Targów Energetab 2007.

 5. Opracowanych dla układów automatyki przełączania zasilań sterowników mikroprocesorowych, stanowiących istotę produkowanych przez firmę Energotest automatów typu AZRS. Ogółem razem z Energotestem dostarczyliśmy ponad 2000 takich urządzeń na rynek Polski i za graniczny.

 6. Kaset sygnalizacyjnych i rejestrujących typu KSR-xx spełniających wymagania wielu odbiorców z rynku energetyki wytwórczej, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, górnictwa i szeroko rozumianego przemysłu. Ich nowoczesność i uniwersalność sprawiła, że znalazły zastosowanie zarówno w nowobudowanych jak i rewitalizowanych obiektach.