ul. Kwiatowa 3/1,
80-180 Kowale

+48 58 322 82 31
kared@kared.com.pl

Synchronizator mikroprocesorowy SM-06-A, -B, -C

Synchronizatory rodziny SM-06 przeznaczone są do dokładnego (z uchybem fazowym mniejszym od 2 st.) i niezawodnego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej.

Wszystkie typy synchronizatorów wyposażone są w tablice synoptyczną umożliwiającą wprowadzanie nastaw i kontrolę przebiegu procesu synchronizacji. Synchronizatory SM-06 wyposażono w specjalne oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów dla ustalenia właściwych wartości parametrów dynamiki synchronizowanych zespołów prądotwórczych i czasów zamykania wyłączników, bez konieczności posługiwania się specjalną aparaturą pomiarowo-kontrolną.